Centre of Expertise Urban Education

Kaartspel stimuleert gesprek over opvoeden in de buurt

2 feb 2023 13:00 | Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Hoe help je ouders en buurtbewoners met diverse achtergronden met elkaar in gesprek te gaan over opvoeden en opgroeien in de buurt? Samen met ouders, jeugdprofessionals van welzijnsorganisaties en scholen heeft de HvA een kaartspel gemaakt met herkenbare buurtsituaties, om op een laagdrempelige manier het gesprek te starten.

Het is voor kinderen belangrijk dat zij veilig en gezond kunnen opgroeien in de buurt waar zij wonen. Het voeren van gesprekken tussen buurtbewoners, ouders, vrijwilligers en professionals over opvoeden en opgroeien in de buurt kan hierbij helpen. Maar het bespreekbaar maken van opvoedsituaties is niet altijd makkelijk en het vergt aandacht om te kunnen werken aan een positief opvoedklimaat in de buurt.

Gespreksstarter

Samen met medewerkers van scholen en welzijnsorganisaties heeft de HvA een kaartspel en interactieve PowerPoint ontwikkeld om op een laagdrempelige manier het gesprek te kunnen starten. ‘Opvoeden in de Buurt’ bestaat uit 24 uitgebeelde verhalen - praatplaten - over opvoedsituaties op het schoolplein, onderweg en in de speeltuin. Het zijn herkenbare situaties die helpen als gespreksstarters om met ouders, buurtbewoners, vrijwilligers of andere betrokkenen in de buurt ervaringen en gedachten uit te wisselen. Beide zijn te verkrijgen op de website www.hva.nl/opvoeden-in-de-buurt

Ontwikkeld door én voor jeugdprofessionals en ouders

De gesprekstool is ontwikkeld met ouders en jeugd- en welzijnsorganisaties en getoetst door professionals en ouders in scholen en buurthuizen. Daaruit bleek dat de tool drempelverlagend werkt voor gesprekken over opvoeden en opgroeien. Sanne Rumping, onderzoeker en een van de ontwikkelaars: ‘Het zorgt voor meer begrip en verbinding. Ouders voelen zich meer eigenaar van het gesprek en kunnen beter hun gevoel uiten.’ Door het gebruik van afbeeldingen en bestaande verhalen zijn de praatplaten ook toegankelijk voor opvoeders die de Nederlandse taal niet voldoende machtig zijn.

Betrokken organisaties:
DOCK, Humanitas, Integraal Kindcentrum de Ster, Openbare Daltonschool de Nellestein, Swazoom, Trias Pedagogica, de HvA-opleidingen Social Work en Pedagogiek.

Leernetwerk

Wil je de tool ook gaan inzetten? We zijn een leernetwerk gestart om professionals met het gebruik van het kaartspel en de PowerPoint te ondersteunen. Vanuit het netwerk worden online bijeenkomsten georganiseerd om ervaringen en tips uit te wisselen over de tool ‘Opvoeden in de Buurt’.

Onderzoek

De ontwikkeling van het kaartspel en de PowerPoint is ook onderdeel van een meerjarig (promotie)onderzoek van Sanne Rumping, onderzoeker bij het lectoraat Jeugdzorg van de Hogeschool van Amsterdam. Ze onderzocht de belangrijkste factoren en mechanismen die nodig zijn om te werken aan een veilige opvoed- en opgroeiomgeving voor kinderen in de buurt. Op 2 februari promoveert ze bij de Universiteit van Amsterdam op dit onderwerp.