Centre of Expertise Urban Education

Een school die ontwikkeling stimuleert en verschillen erkent

Over het ondersteunen en benutten van loopbaanontwikkeling van leraren

Hoofdstuk

De diversiteit en pluriformiteit binnen schoolteams is over het algemeen klein. En dan heb ik het niet zozeer over culturele of sekse verschillen, maar over pluriformiteit in taken, rollen en expertises, over het erkennen van die pluriformiteit als verrijking van een school, en over het benutten daarvan. Dat het niet vanzelfsprekend is, komt niet omdat leraren en schoolleiders dat niet willen, maar omdat structuren en mentale modellen rond het beroep van leraren ze vaak in de weg zitten. Als scholen, schoolleiders en leraren echt het stimuleren van ontwikkeling en het erkennen van verschillen ook willen toepassen op het niveau van leraren, dan is daar heel bewust aandacht voor nodig, want dat gaat niet vanzelf. In dit hoofdstuk wil ik eerst stilstaan bij de culturen en mentale modellen die ons in de weg zitten om vervolgens te schetsen welke mogelijkheden er eigenlijk zijn voor ontwikkeling van leraren en voor het erkennen van verschillen tussen leraren. Tenslotte ga ik in op wat dat vraagt van leraren en schoolleiders en -bestuurders.

Referentie Snoek, M. (2021). Een school die ontwikkeling stimuleert en verschillen erkent: Over het ondersteunen en benutten van loopbaanontwikkeling van leraren. In H. Bijlsma, & M. Keyser (Eds.), Erken de ongelijkheid: de kracht van diversiteit in onderwijsteams (pp. 31-45). Uitgeverij Pica.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 1 februari 2021

Publicatiedatum

feb 2021

Auteur(s)


Publicaties:

Research database