Centre of Expertise Urban Education

Lerarenopleider: durf te spelen!

overpeinzingen bij het curriculum van de lerarenopleidingen

Hoofdstuk

Er wordt binnen de het curriculum van de lerarenopleiding weinig beroep gedaan op het eigen vermogen om richting te geven aan het leerproces en de eigen leerambitie. De nadruk op het volgen van een vastgesteld curriculum stimuleert niet de eigen creativiteit en het sturend vermogen ten aanzien van het eigen leerproces. Terwijl die creativiteit en dat sturend vermogen in onze ogen kwaliteiten zijn die nodig zijn voor leraren die binnen hun scholen en met en voor hun leerlingen antwoorden willen vinden op uitdagingen waar scholen en leerlingen mee te maken hebben. Verschillende scholen die actief vormgeven aan vernieuwing van hun onderwijs en die leerlingen willen motiveren door hen meer regie te geven over hun eigen leerproces, ervaren een discrepantie tussen wat zij van hun leerlingen vragen en de manier waarop leraren opgeleid worden. Die discrepantie is voor hen aanleiding om met de lerarenopleidingen in gesprek te gaan over nieuwe modellen voor het opleiden van leraren. Verschillende lerarenopleidingen pakken die uitdaging op. Marco Snoek en Dion Sondervan analyseren aan de hand van de metafoor van het spel hoe een nieuw opleidingsconcept er uit kan zien.

Referentie Snoek, M., & Sondervan, D. (2020). Lerarenopleider: durf te spelen! overpeinzingen bij het curriculum van de lerarenopleidingen. In W. de Jong, J. Bekker, H. de Deckere, J. Metselaar, I. Schonewille, & L. van der Poel (Eds.), Pedagoog: durf te spelen! (pp. 79-91). SWP.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 1 januari 2020

Publicatiedatum

jan 2020

Research database