Centre of Expertise Urban Education

Gevarieerd beroepsperspectief maakt het leraarschap aantrekkelijk

Artikel

Leraren starten na afronding van de lerarenopIeiding enthousiast en ambitieus in hun baan als leraar, maar om die passie en betrokkenheid ook na 10,20 of 30 jaar nog vast te houden is meer nodig dan een goede lerarenopleiding.<br/>Het feit dat er sprake is van variatie in je werkzaamheden, je je werk als uitdagend ervaart en je het gevoel hebt dat je kunt groeien en dat die groei ook erkend en gezien wordt, dragen bij aan werkplezier en passie.<br/>Daarmee is een belangrijke vraag voor leraren en hun leidinggevenden hoe voorkomen kan worden dat leraren in een sleur terecht komen of hun ambitie niet kwijt kunnen in hun dagelijks werk. Daarvoor is het nodig om het beroep van leraar als een loopbaan te zien waarin je jezelf een leven lang kunt ontwikkelen.

Referentie Snoek, M. (2020). Gevarieerd beroepsperspectief maakt het leraarschap aantrekkelijk. Van 12 tot 18, 30(5), 42-44.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 1 mei 2020

Publicatiedatum

mei 2020

Auteur(s)


Publicaties:

Research database