Centre of Expertise Urban Education

De teacher leader

Hoofdstuk

Het begrip ‘teacher leader’ duikt steeds vaker op, in publicaties, masteropleidingen en (boven)bestuurlijke professionaliseringstrajecten. Het verwijst naar leraren die rollen op zich nemen die de eigen lespraktijk overstijgen en een bijdrage leveren aan onderwijsontwikkeling en onderwijskwaliteit. Die rollen bieden steeds meer leraren een aantrekkelijke carrièremogelijkheid.

Teacher leadership zou je kunnen vertalen als leiderschap van leraren, maar een echt mooi Nederlands equivalent voor teacher leader is er niet, vandaar dat hierbij de Engelse term aangehouden wordt. In dit hoofdstuk is de kernvraag hoe leraren zich kunnen ontwikkelen tot teacher leader. Hierbij maken we onderscheid tussen formeel en informeel en tussen individueel en collectief leiderschap van leraren. In het laatste geval is leiderschap een vanzelfsprekende opdracht voor iedere leraar. Er wordt kort ingegaan op de benodigde kwaliteiten voor teacher leaders en de voorwaarden die binnen de school aanwezig moeten zijn. Daarmee wordt duidelijk wat leraren die dit loopbaantraject ambiëren, nodig hebben.

Zie: https://research.hva.nl/files/7083246/H2.9_De_teacher_leader.pdf

Referentie Snoek, M. (2020). De teacher leader. In J. Dengerink, J. van der Meij, & J. O. (Eds.), Leraar: een professie met perspectief 2: Verbreding en verdieping in het beroep (pp. 100-111). (Leraar: een professie met perspectief; Vol. 2). ten Brink Uitgevers.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 1 januari 2020

Publicatiedatum

jan 2020

Auteur(s)


Publicaties:

Research database