Centre of Expertise Urban Education

Beroepsbeeld voor de Leraar

Web

De website Beroepsbeeldvoordeleraar.nl brengt informatie, ontwikkelingen en publicaties ten aanzien van het beroepsbeeld voor de leraar en loopbaanontwikkeling bij elkaar. Belangrijke kern van de website betreft beroepsbeelden uit verschillende sectoren en het drieluik Leraar: een professie met perspectief.

Referentie Snoek, M., de Wit, B., Dengerink, J., & Wirtz, N. (Eds.) (2020). Beroepsbeeld voor de Leraar. Web publication or website, Steunpunt Opleidingsscholen. http://www.beroepsbeeldvoordeleraar.nl
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 1 februari 2020

Publicatiedatum

feb 2020

Auteur(s)

Bas de Wit
Jurriën Dengerink
Nienke Wirtz

Publicaties:

Research database