Centre of Expertise Urban Education

Zicht op verschillende rollen in kindcentra

leren & innoveren

Artikel

Marco Snoek is sinds 2003 als lector Leren & Innoveren verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam. Binnen dat lectoraat houdt hij zich bezig met professionaliteit en leiderschap van leraren en lerarenopleiders. Vanuit die rol wil hij graag bijdragen aan het versterken van professionals in het onderwijs, en ook van die in kindcentra.

Referentie Snoek, M. (2019). Zicht op verschillende rollen in kindcentra: leren & innoveren. Bestuur, Beleid, Management en Pedagogiek in het Kindcentrum, 2019(juli-augustus), 37.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 1 augustus 2019

Publicatiedatum

aug 2019

Auteur(s)


Publicaties:

Research database