Centre of Expertise Urban Education

Beroepsbeeld mbo docent

ontwikkeling van starter tot expert: handvat voor professionele ontwikkeling

Verslag

Eind maart 2019 lanceerden de beroepsvereniging van mbo-docenten BVMBO en het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren van de MBO-Raad gezamenlijk een beroepsbeeld voor de mbo-docent. Het beroepsbeeld laat de verschillende facetten van het beroep zien en de ontwikkelmogelijkheden die daarbinnen te onderscheiden zijn. Het is te beschouwen als een landkaart die handvatten biedt voor loopbaanontwikkeling, loopbaankeuzes en loopbaanbeleid. Voortbouwend op het Beroepsbeeld van de leraar worden in het beroepsbeeld van de docent mbo vier domeinen onderscheiden: het verzorgen van onderwijs voor studenten, het vernieuwing van het beroepsonderwijs, het organiseren van onderwijs, en het leren met en van collega’s. Op elk van die domeinen kunnen leraren zich ontwikkelen van starter tot expert. Dit beroepsbeeld past beter bij de taal en realiteit van het mbo en geeft docenten en leidinggevenden een handvat om het gesprek aan te gaan over professionele ontwikkeling en loopbaanontwikkeling. Dat maakt het voor docenten mogelijk om gedurende langere tijd met passie hun docentschap te kunnen blijven uitoefenen. HvA-lector Marco Snoek heeft de ontwikkeling van dit beroepsbeeld begeleid.

Referentie Held, M., Medendorp, L., & Snoek, M. (Eds.) (2019). Beroepsbeeld mbo docent: ontwikkeling van starter tot expert: handvat voor professionele ontwikkeling. (versie maart 2019 ed.) BVMBO.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 1 maart 2019

Publicatiedatum

mrt 2019

Auteur(s)

Marjolein Held
Linda Medendorp

Publicaties:

Research database