Centre of Expertise Urban Education

Krachtige leraren vernieuwen het onderwijs

Artikel

Als het gaat om leren van leerlingen dan zijn leraren de belangrijkste actoren. Dat wordt breed erkend. Sinds kort worden ze ook gezien als belangrijke actor bij onderwijsvernieuwing. Hoewel leraren al decennia lang bezig zijn met het ontwerpen van hun onderwijs, werden ze nauwelijks erkend in die rol. Onderwijsvernieuwing werd vooral gezien als een taak van het ministerie, uitbesteed aan landelijke pedagogische centra, onderzoekers, leermiddelen-ontwikkelaars en landelijke procesmanagers. We ontdekten, mede door de kritische analyse van de Parlementaire Onderzoekscommissie Onderwijsvernieuwingen (de Commissie Dijsselbloem in 2008), dat die vorm van onderwijsvernieuwing niet zo goed werkte. Zo werd duidelijk dat het zwaartepunt voor onderwijsvernieuwing binnen de school moest liggen.

Referentie Snoek, M. (2018). Krachtige leraren vernieuwen het onderwijs. Jij maakt het onderwijs, 24.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 1 januari 2018

Publicatiedatum

jan 2018

Auteur(s)


Publicaties:

Research database