Centre of Expertise Urban Education

Een goed begin? Groepsgesprekken over racisme, macht en privilege

Een actieonderzoek onder onderwijsprofessionals in het hbo

Project

Dit onderzoek beschrijft hoe je een eerste gesprek met collega's over racisme, macht en privilege in het onderwijs kunt voeren. Onderzoekers van het Centre of Expertise Urban Education en Lectoraat Kansrijke Schoolloopbanen in een Diverse Stad organiseerden vier groepsgesprekken met HvA-onderwijsprofessionals. Een inclusieve leeromgeving creëren vereist besef van de impact van racisme op leerstrategieën, motivaties en werkervaringen. Dialoog tussen professionals bevordert dit besef en leert hen over de aanpak van uitsluiting en ongelijkheid. Dit kan leiden tot een ondersteunend klassenklimaat, meer erkenning van diversiteit en betere prestaties van studenten.

Doel van het project

Dit actieonderzoek richt zich op het ontwikkelen van handvatten voor dialoog over racisme, macht en privilege met professionals in het Hoger Onderwijs. Het doel is om professionals te helpen bij het creëren van een inclusieve leeromgeving. Hierbij ligt de focus op het creëren van een veilige omgeving voor betekenisvolle uitwisseling en het vergroten van de gespreksvaardigheid van professionals rondom deze thema's.

Deelnemers reflecteerden tijdens het groepsgesprek aan de hand van gespreksregels en huiswerkvragen op een documentaire die ervaringsverhalen van racisme in het onderwijs belicht. Observaties, een korte vragenlijst, interviews, en analyse van huiswerkopdrachten leverden waardevolle data op. Deelnemers gaven gedurende het onderzoek feedback aan de onderzoekers.

Het onderzoek heeft uitgewezen dat een eenmalig groepsgesprek een goed begin kan zijn. Het kan:

  • een denkproces in gang zetten en aanzetten tot toepassing in de praktijk;
  • professionals die reeds actief zijn op het thema verbinden en erkennen;
  • gelegenheid bieden voor verdieping en wederzijdse ondersteuning.

De impact van de gesprekmethode hangt af van diverse factoren, zoals het moment van de bijeenkomst, de verwachtingen van deelnemers, de volgorde van de werkvormen, de sfeer van vertrouwen en de effecten van groepsdynamiek. Concluderend stelt het onderzoek dat een groepsgesprek over racisme, macht en privilege een waardevolle interventie biedt met het potentieel om kansenongelijkheid te bestrijden, mits bepaalde factoren in acht worden genomen.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 2 april 2024

Project Info

Startdatum 01 sep 2022
Einddatum 31 dec 2023

Locatie

Kohnstammhuis (KSH) | Amstelcampus

Wibautstraat 2-4

1091 GM Amsterdam

020 599 5555