Centre of Expertise Urban Education

Terugkijken: Burgerschap in het naschoolse onderwijs

Kijk de livestream terug over de rol van het naschoolse onderwijs bij burgerschapsonderwijs terug

15 apr 2021 11:37

Burgerschap is essentieel voor prettig samenleven in een diverse én verbonden stad. Voor het onderwijs is een belangrijke rol weggelegd om actief burgerschap van kinderen en jongeren te realiseren. Ook van partijen die naschools aanbod in Amsterdam Nieuw-West organiseren wordt in toenemende mate verwacht dat zij burgerschap stimuleren. Op 12 april lichtten Hessel Nieuwelink (HvA) en Femke Kaulingfreks (Hogeschool Inholland) via een livestream vanuit New Metropolis Nieuw-West toe hoe zij denken dat naschoolse organisaties dit kunnen doen.

Wat zijn de aandachtspunten hierbij? Hoe stemmen partijen binnen het naschoolse aanbod af met ouders en school? En welke methodieken kunnen er worden ingezet?
Deze vragen stonden tijdens deze bijeenkomst centraal en werden beantwoord door:

Abdelhamid Idrissi (Studiezalen) en Reda Belkadi (Stichting Kennis en Sociale Cohesie) stellen vragen over hoe hun organisaties burgerschapsonderwijs een plek kunnen geven.

Gespreksleider was Samir el Hadaoui, groeicoach en onderwijzer.
De bijeenkomst werd georganiseerd door Buurtcampus Nieuw-West.

Bekijk de opname van deze bijeenkomst.