Hogeschool van Amsterdam

Centre of Expertise Urban Education

Interview met Louise Elffers in het Parool

6 okt 2016 16:39 | Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Op 6 september 2016 sprak Louise Elffers haar lectorale rede uit 'Kansrijke schoolloopbanen in en op weg naar het hbo'. Het Parool interviewde haar hierover.

'Hogeschool laat student bungelen'

Louise Elffers, lector 'Kansrijke schoolloopbanen in een diverse stad' aan de HvA, neemt geen blad voor de mond: dat hbo'ers vaak uitvallen, ligt niet aan de studenten, maar aan de instellingen.

Lectoraat Beroepsonderwijs

Het lectoraat 'Kansrijke schoolloopbanen in een diverse stad' onderzoekt processen die schuilgaan achter de uitvalcijfers. Door het verloop van de schoolloopbanen voorafgaand aan en de de overgang van het hbo in kaart te brengen, komen enkele knelpunten in de onderwijsketen aan het licht die de uitval onder bepaalde groepen studenten in het hbo in de hand lijken te werken