Centre of Expertise Urban Education

  Prof. dr. ir. P.J.M. Weijs (Peter)

Lector Voeding en Beweging
Peter Weijs
Email:
p.j.m.weijs@hva.nl
Werkadres:
Dr. Meurerhuis, Dokter Meurerlaan 8, 1067 SM Amsterdam
Postadres:
Postbus 2165,1000 CD Amsterdam
Kamernummer:
B1.28
Website:
Ga naar HvA Research Database

Peter Weijs werd in 2009 benoemd tot lector Voeding en Beweging. Hij bestudeert met name lichaamssamenstelling, energie- en eiwitbehoefte, optimalisering van voedingstherapie bij overgewicht, ondervoeding en (ernstige) ziekten. Effectieve, doelmatige en evidence-based diëtetiek vormt een rode draad in zijn onderzoek. Hij maakt deel uit van de Adviesgroep Amsterdamse Aanpak Gezondgewicht (AAGG) van de Gemeente Amsterdam en agendacommissie Urban Vitality van de Hogeschool van Amsterdam.

Na zijn studie Humane Voeding (MSc) aan de Wageningen Universiteit werkte Peter Weijs (1964) als promovendus korte tijd in de Verenigde Staten aan stofwisselingsstudies die gebruik maken van tracer-methodologie (University of Texas), waarna hij terugkeerde naar Wageningen. Hier rondde hij zijn promotie af over factoren die bepalend zijn voor de eiwitbehoefte (1993). Daarna was hij docent fysiologie in Wageningen en werkte hij als European Commission Marie Curie Fellow aan het Rowett Research Institute in Aberdeen.

In 1994 maakte hij de overstap naar Voeding en Diëtetiek bij de Hogeschool van Amsterdam. In die functie coördineerde hij afstudeeronderzoek van studenten en zette hij het Voedingslab op. De benoeming tot lector Gewichtsmanagement (Voeding en Beweging) in 2009 was een logische stap. Daarnaast werkt Peter aan het SIA-SPRONG project Mensen in Beweging. In dit project kijken onderzoekers naar gezonde voeding en bewegen voor kwetsbare groepen in combinatie met duurzame gedragsbeïnvloeding met behulp van creatieve technologie.

Vanaf 2004 werkt hij tevens bij de sectie Diëtetiek en Voedingswetenschappen, afdeling Interne Geneeskunde bij het VU Medisch Centrum (en alliantie VUMC-AMC). Peter Weijs publiceert regelmatig in wetenschappelijke tijdschriften en vakbladen.

Sinds 2018 is Peter bij de VU benoemd ben tot hoogleraar Voeding en Beweging, met bijzondere aandacht voor Eiwit, en werkzaam in het Amsterdam UMC.

Lectorale rede

Op 22 februari 2012 sprak Peter Weijs zijn lectorale rede uit: Happy Feet, Food & Fat. Management van lichaamssamenstelling.

In de lectorale rede schetst Peter Weijs dat de hbo-opgeleide professional Voeding & Diëtetiek bij uitstek expert is op het gebied van gewichtsmanagement, hetgeen in onze welvarende wereld vanuit zowel preventief als curatief oogpunt steeds noodzakelijker wordt. Om onderzoek, onderwijs en praktijk up to date te houden is evidence-based werken van groot belang. Maar ook practice-based evidence moet niet worden onderschat, betoogt Weijs. De praktijk is immers zo gevarieerd dat grootschalig onderzoek daar niet altijd betrekking op heeft.

Bekijk de volledige lectorale rede hier.

Website lectoraat Voeding en Beweging

Ga naar HvA Research Database
Ga naar HvA Research Database