Centre of Expertise Urban Education

  S.M. Rumping (Sanne) MSc.

Onderzoeker
Telefoon:
0621157610
Email:
s.m.rumping@hva.nl
Werkadres:
Muller-Lulofshuis, Wibautstraat 5a, 1091 GH Amsterdam
Postadres:
Postbus 2171,1000 CD Amsterdam
Expertise:
Eenzaamheid | Samenwerken | Interventie ontwikkeling | (Preventieve) Jeugdzorg | Pedagogische klimaat in de buurt | Sociale steun
Website:
Lectoraat Jeugdzorg
Ga naar HvA Research Database

Sanne Rumping is sinds 2012 werkzaam bij de Hogeschool van Amsterdam. Ze heeft Sociaal Juridische Dienstverlening (HvA) en Sociologie aan de Universiteit van Amsterdam gestudeerd. Tijdens haar studie werkte Sanne als hogeschool onderzoeker in opleiding (HOIO) bij het lectoraat Stedelijk Sociaal werk (voorheen Outreachend werken). Sinds 2015 werkt zij als onderzoeker bij het lectoraat Jeugdzorg. Thema’s waar ze zich mee bezig houdt zijn: eenzaamheid onder jongeren, interventieontwikkeling en samenwerking.

Opvoeden in de buurt

In 2018 is ze gestart met een promotieonderzoek gericht op het stimuleren van het Pedagogisch klimaat in de buurt. Binnen haar onderzoek richt ze zich op interacties in de buurt en kijkt ze wat daarbinnen de rol is van professionals uit de preventieve jeugdhulp, vrijwilligers en ouders. Ze maakt daarbij gebruik van de vignettenmethode en visualisatie en ontwikkelde samen met medewerkers van voorscholen, basisonderwijs, vrijwilligers, ouders en buurtwerkers een kaartspel & powerpoint tool:
Opvoeden in de Buurt.

Naast haar werkzaamheden als onderzoeker geeft Sanne les bij de minor Jeugdhulp en het Afstudeerprofiel Jeugdzorgwerker.

Lectoraat Jeugdzorg
Stimuleren van een pedagogisch klimaat in de buurt

Ga naar HvA Research Database
Ga naar HvA Research Database