Hogeschool van Amsterdam

Centre of Expertise Urban Education

mw.  Dr. L. Elffers (Louise)

Lector Kansrijke Schoolloopbanen in een Diverse Stad
Telefoon:
0621155941
Email:
l.elffers@hva.nl
Werkadres:
Kohnstammhuis, Wibautstraat 2-4, 1091 GM Amsterdam
Postadres:
Postbus 36180,1020 MD Amsterdam
Kamernummer:
07A21
Expertise:
Lector Kansrijke Schoolloopbanen in een Diverse Stad aan de HvA, docent Onderwijswetenschappen aan de UvA
Afwezig:
Donderdag, Vrijdag

Website:
Lectoraat Kansrijke Schoolloopbanen in een Diverse Stad
Ga naar HvA Research Database

Louise Elffers is lector Kansrijke Schoolloopbanen in een Diverse Stad aan de Hogeschool van Amsterdam en universitair docent Onderwijswetenschappen aan de UvA.

Haar onderzoek is gericht op de inrichting van onderwijs(stelsels) en de invloed van die inrichting op de schoolloopbanen van jongeren met verschillende onderwijs- en thuisachtergronden. Zij houdt zich in het bijzonder bezig met vraagstukken rond kansengelijkheid in het onderwijs. Zij streeft ernaar met haar onderzoek bij te dragen aan de verbetering van de onderwijskansen van studenten in de beroepskolom (vmbo-mbo-hbo) en van eerstegeneratie-studenten in het hoger onderwijs. In dat kader ontwikkelde zij recent onder meer een praktische handreiking voor het borgen van de toegankelijkheid van het hbo, die niet alleen wordt toegepast binnen hbo-instellingen, maar ook een plek kreeg in de strategische kennisagenda van OCW. Zie https://www.hva.nl/binaries/content/assets/subsites/kansrijke-schoolloopbanen/publicaties/toegankelijkheid-van-het-hbo_elffers.pdf

Over het lectoraat Kansrijke Schoolloopbanen in een Diverse Stad

Het lectoraat Kansrijke Schoolloopbanen in een Diverse Stad onderzoekt het verloop van schoolloopbanen in en op weg naar het hbo van studenten met verschillende onderwijsachtergronden (mbo, havo, vwo) en thuisachtergronden (onder meer verschillen in culturele achtergrond en opleidingsniveau ouders). Het lectoraat brengt de kansen en belemmeringen die deze verschillende studentgroepen op hun pad tegenkomen in kaart, en onderzoekt welke inrichting van onderwijs en begeleiding hen in staat stelt zich te ontplooien in het hbo. Het onderzoeksprogramma beoogt daarmee bij te dragen aan de borging van de kwaliteit en toegankelijkheid van het hbo. Door de aandacht voor de kansen van stapelaars (vmbo-mbo-hbo) en eerstegeneratie-studenten (lageropgeleide ouders) ligt het accent op borging van de emancipatoire functie van het hbo. Centrale vraag is steeds hoe studenten die de ambitie en potentie hebben om een hbo-diploma te behalen een reële kans van slagen kan worden geboden door een optimale inrichting van onderwijs op macro-niveau (de inrichting van ons onderwijsstelsel), meso-niveau (de schoolorganisatie) en micro-niveau (het primair onderwijsproces). Voor meer informatie over het lectoraat: zie https://www.hva.nl/kansrijkeschoolloopbanen/over-het-lectoraat/lectoraat-beroepsonderwijs.html

Boek De Bijlesgeneratie

In april 2018 verscheen het boek De Bijlesgeneratie. Opkomst van de onderwijscompetitie bij Amsterdam University Press. Het boek ontving lovende kritieken:

 • In De Volkskrant kreeg het boek vier sterren van onderwijsjournalist Aleid Truijens: "Louise Elffers ontleedt met een vlijmscherp mesje waartoe ons harde systeem van vroeg selecteren leidt."
 • In NRC kreeg het boek eveneens vier sterren van redacteur Maarten Huygen, die het boek "vlot [geschreven] en goed gedocumenteerd" noemt.
 • In Trouw werd het boek uitgeroepen tot beste non-fictie boek van 2018 door redacteur Laura Baars, die het boek een "stevig onderbouwde analyse van de ratrace in het onderwijs" noemt.
 • In Didactief, vakblad voor het onderwijs, noemde Paul Jungbluth het boek “een spraakmakende verkenning". "Directeuren en bestuurders mogen De Bijlesgeneratie van Louise Elffers niet missen” .
 • In Onze School, magazine van de Vereniging Openbaar Onderwijs, schreef Michiel Jongewaard: “De Bijlesgeneratie zou verplichte kost moeten zijn voor iedereen die in het onderwijs werkt of een schoolgaand kind heeft."
 • Op leraar.nl noemt ook Boy Vissers het boek "verplichte kost". "Scienceguide was mij helaas voor toen ze Louise Elffers uitriepen tot een van de meest bepalende personen in het hoger onderwijs en de wetenschap." "Louise blijkt de lezer langzaam te hebben ingesponnen in een prachtig web van analyses, standpunten en zienswijzen. En nu hangt diezelfde lezer daar, bungelend
  en smachtend, te wachten op antwoorden en oplossingen, die Louise vervolgens gedecideerd toedient."
 • Op managementboek.nl noemt Peter de Roode het boek "schokkend": "Elffers heeft een uitstekend boek geschreven waarmee ze de noodklok luidt en politici en allerlei onderwijsdeskundigen oproept om goed te kijken naar de fundamenten waarop het Nederlandse onderwijs gebaseerd is."
 • In TH&MA, vakblad voor het hoger onderwijs, noemt Izaak Dekker het boek "ongekend helder". "De bijlesgeneratie biedt een prachtig totaalplaatje dat een groot publiek kan, en hopelijk zal bereiken."

Kernpublicaties

Jansen, D., Jak, S. & Elffers, L. (submitted). Functions of shadow education in school careers: a systematic review.

Elffers, L., Fukkink, R., Jansen, D., Helms, R., Lusse, M., Timmerman, G. & Fix, M. (in druk). Aanvullend onderwijs: leren en ontwikkelen naast de school. Een verkennende schets van het landschap van aanvullend onderwijs in Nederland. Amsterdam / Rotterdam / Groningen: NWA.

Elffers, L. (2018). Toegankelijkheid van het hbo: van complex vraagstuk naar handreiking voor de praktijk. Amsterdam: HvA.

Elffers, L., & Vervoort, M. H. M. (2018). Op weg naar het HBO. Havo-leerlingen en mbo-studenten over de overstap naar het hbo: overwegingen, verwachtingen en ondersteuningsbehoeften. Amsterdam: HvA.

Vervoort, M., Diepen, M. van & Elffers, L. (2018). "We staan aan de wieg van iets moois". Eerste ervaringen en opbrengsten van het Keuzedeel Voorbereiding hbo. Amsterdam: HvA.

Elffers, L. (2018). De bijlesgeneratie. Opkomst van de onderwijscompetitie. Amsterdam: Amsterdam University Press. http://nl.aup.nl/books/9789462983250-de-bijlesgeneratie.html

Elffers, L. (2018). Studiesucces in het hbo: het belang van een ketenbenadering. in: F. Glastra & D. van Middelkoop (eds.) Studiesucces in het hoger onderwijs. Van rendement naar maatschappelijke relevantie. Delft: Eburon.

Vervoort, M. & Elffers, L. (2018). Het achterblijvende studiesucces van mbo-instromers in het eerste jaar van het hbo: de rol van vaardigheden, leerstijl, studiekeuze en motivatie. Tijdschrift voor hoger onderwijs. 36 (1).

Elffers, L. (2017). Over grenzen heen kijken en reiken: kansen bieden in de beroepskolom. in: Hoogeveen, K., Jepma, I. J. & Studulski, F. (eds.). Kansen bieden in plaats van uitsluiten. Utrecht: Sardes

Elffers, L. (2017). Kansrijke schoolloopbanen in en op weg naar het hbo: een ketenbenadering. Tijdschrift voor hoger onderwijs. 35 (1).

Elffers, L. (2017). De overgang van vmbo naar mbo: een stelselmatig struikelblok. in: R. van Schoonhoven, J. Maarse & F. Studulski (red). Kansrijk schakelen tussen vmbo en mbo. Utrecht: Sardes

Elffers, L. (2017). Position paper Schaduwonderwijs t.b.v. ronde tafel Tweede Kamer der Staten-Generaal. https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2017Z01159&did=2017D02385

Elffers, L. (2016). De beroepskolom als grootstedelijke emancipatiemachine. in: R. Fukkink & R. Oostdam (red.). Onderwijs en opvoeding in een stedelijke context: van startbekwaam naar stadsbekwaam. Bussum: Coutinho.

Elffers, L. (2016). Kansrijke schoolloopbanen in en op weg naar het hbo. Een ketenbenadering. Amsterdam: HvA (lectorale rede) https://www.hva.nl/binaries/content/assets/hva/lectorale-redes/boekjes/boekje-lectorale-rede-louise-elffers_klein.pdf

Dronkers, J., Elffers, L., Werfhorst, H. van de, Velden, R. van der & Karsten, S. (2016). Groeiende ongelijkheid vraagt om ingrijpen. S & D. 73 (2), 48-55.

Elffers, L. Fischer, M. & Werfhorst, H. van de (2015). De invloed van het verkorten van de heterogene brugperiode op leerprestaties, burgerschap en motivatie: een quasi-experimentele case stud. Pedagogische Studiën (92) 6, 413-433.

Werfhorst, H. van de, Elffers, L. & Karsten, S. (2015). Onderwijsstelsels vergeleken: leren, werken, burgerschap. Meppel: Ten Brink.

Elffers, L. (2015). Versterking van de loopbaanladder van leraren: wat kunnen we leren van Singapore? Maastricht: ROA.

In de media-optredens (kranten, tv, radio)

 • 17-02-2019. Opiniestuk: De sorteermachine bij de overgang naar het voortgezet onderwijs piept en kraakt aan alle kanten. De Volkskrant.
 • 01-02-2019. Commentaar in stuk: Liever geen streber. KEK Mama.
 • 07-01-2019. Commentaar in stuk: Scholen bevorderen klassieke statusstrijd. Financieel Dagblad.
 • 15-12-2018. Verkiezing tot beste non-fictie van 2018: De beste boeken van 2018: Laura van Baars. Trouw.
 • 23-11-2018. Commentaar in stuk: Marokkaanse leerling krijgt vaker hoger schooladvies. Nederlands Dagblad.
 • 22-11-2018. Commentaar in stuk: Leerlingen van Marokkaanse afkomst vaker naar havo of vwo. De Volkskrant.
 • 26-10-2018. Commentaar in stuk: Help nieuwe studenten beter op weg. Het Parool.
 • 18-10-2018. Commentaar in stuk: Het nieuwe plagiaat; Frauderen met je scriptie. De Groene Amsterdammer.
 • 21-09-2018. Recensie De Bijlesgeneratie door Maarten Huygen: Onderwijs emancipeert niet langer. NRC.
 • 05-09-2018. Commentaar in stuk: Niet minder gelukkig maar wel erg druk met school. Trouw.
 • 01-09-2018. Interview met Louise Elffers door Bert Nijman: Laten we er samen voor zorgen dat school genoeg is. Schoolmanagement.
 • 01-09-2018. Boekbespreking De Bijlesgeneratie door Izaak Dekker in TH&MA: Bijles als symptoom van segregatie.
 • 30-07-2018. Recensie De Bijlesgeneratie op managementboek.nl
 • 12-05-2018. Commentaar in stuk: Ongelijke kansen. Het Parool.
 • 03-05-2018. recensie van boek De Bijlesgeneratie op leraar.nl
 • 01-05-2018. boekbespreking De Bijlesgeneratie in Onze School: Dringen bij de poorten.
 • 28-04-2018. Recensie Aleid Truijens van De Bijlesgeneratie in de Volkskrant: Onderwijsboeken: in Nederland is elk kind gelijk, maar net niet helemaal.
 • 26-04-2018. Recensie Paul Jungbluth van De Bijlesgeneratie in Didactief: Kan de school nog toe zonder bijles?
 • 15-04-2018. Radio-optreden in Kwesties NPO Radio 1 over het imago van het vmbo.
 • 14-04-2018. Interview met Louise Elffers door Laura van Baars: Niet iedere vwo'er heeft twee linkerhanden. Trouw
 • 10-04-2018. Radio-optreden BNR Nieuwsradio in Hemmen: Van Goed Naar Beter - De bijlesgeneratie
 • 04-04-2018. Televisie-optreden in RTL Nieuws, rapportage: Noem mensen met vmbo en mbo niet laag opgeleid.
 • 04-04-2018. Radio-optreden in Dit is de dag NPO Radio 1, thema: Stop met praten over laagopgeleiden.
 • 03-04-2018. Interview met Louise Elffers door Kaya Bouma: Troost voor de bijlesgeneratie. De Volkskrant
 • 03-04-2018. Interview met Louise Elffers door Lorianne van Gelder: Ouders die drammen voor hoger schooladvies hebben gelijk. Het Parool
 • 07-03-2018. Commentaar in stuk: Een nieuwe onderwijsindustrie bloeit op. Het Financieel Dagblad.
 • 17-02-2018. Commentaar in stuk: Is hij als kok nou minder goed af? Het Parool.
 • 26-01-2018. Commentaar in stuk: Leerling kan niet meer zonder bijles. Het Parool.
 • 17-06-2017. Commentaar in stuk: Doorstroom van mbo naar pabo stokt. Onderwijsblad.
 • 10-05-2017. Commentaar in stuk: Het kost wat, maar dan heb je ook wat. De Volkskrant.
 • 10-05-2017. Commentaar in stuk: Examentraining verovert onderwijs. Nederlands Dagblad.
 • 10-05-2017. Commentaar in stuk: Examentraining wordt de normaalste zaak. De Volkskrant.
 • 08-05-2017. Commentaar in stuk: Achten moeten negens worden. Het Parool.
 • 08-05-2017. Commentaar in stuk: Examentraining is meer regel dan uitzondering. Het Parool.
 • 19-04-2017. Commentaar in stuk: Je schiet weinig op met een goede eindtoets... De Volkskrant.
 • 19-04-2017. Commentaar in stuk: Kans dat schooladvies wordt bijgesteld is klein. Nederlands Dagblad.
 • 26-01-2017. Commentaar in stuk: Heeft tweede advies op middelbare school zin? De Volkskrant.
 • 01-12-2016. Commentaar in stuk: Vmbo'er uit arm gezin gaat minder vaak naar hbo. Nederlands Dagblad.
 • 01-12-2016. Commentaar in stuk: Vmbo'er uit onbemiddeld nest klimt minder snel op naar hbo. De Volkskrant.
 • 06-09-2016. Interview met Louise Elffers door Jorie Horsthuis: Hogeschool laat student bungelen. Het Parool.
 • 20-06-2016. Commentaar in stuk: Bijles is booming. De Correspondent.
 • 18-06-2016. Opiniebijdrage Louise Elffers: Laat leerlingen zelf hun route kiezen. Trouw
 • 02-06-2016. Interview met Louise Elffers: Pleidooi voor een brede onderbouw. Onze School.
 • 25-05-2016. Interview met Louise Elffers door Wilma van Meeteren: Onderwijskundige wil af van vroege selectie. Trouw.
 • 21-04-2016. Commentaar in stuk: Huiswerk? Mijn ouders snappen de stof zelf ook niet. De Groene Amsterdammer.
 • 14-04-2016. Commentaar in stuk: Assertieve ouders en subjectieve leraren. De Volkskrant.
 • 18-01-2016. Commentaar in stuk: Dipje? Hup naar bijles. Het Parool.
 • 21-10-2015. Commentaar in stuk: Brede brugklas? Oké, maar niet voor mij. Trouw.
 • 16-10-2015. Interview met Louise Elffers door Lorianne van Gelder: Er wordt rigide geselecteerd. Het Parool.
 • 07-09-2015. Interview met Louise Elffers door Laura van Baars: Bereid leerlingen al vroeg op een beroepsopleiding voor. Trouw.
 • 03-02-2015. Brief van de Dag door Louise Elffers: School is om te slapen. De Volkskrant

Spreker

 • Elffers, L. (speaker) (11-3-2019). Schaduwonderwijs, overleg jeugdfondsen, Den Haag.
 • Elffers, L. (keynote speaker) (15-12-2018). De bijlesgeneratie., Symposium ‘De Gelukkige Klas - Theo Thijssen herleeft, Amsterdam.
 • Elffers, L. (keynote speaker) (27-11-2018). Wie mag er wetenschapper worden?, Gala van de Wetenschap, Amsterdam.
 • Elffers, L. (keynote speaker) (10-10-2018). Symposium Succes met je taal, Hogeschool van Amsterdam.
 • Elffers, L. (invited speaker) & Jansen, D. (speaker) (8-10-2018). De bijlesgeneratie: opkomst van de onderwijscompetitie in Nederland, Avond van de Wetenschap & Maatschappij, Den Haag.
 • Fukkink, R. (speaker), Elffers, L. (speaker), Jansen, D. (speaker) & Helms, R. (speaker) (31-8-2018). Buitenschools leren: Het landschap in kaart gebracht, Samen op koers, Utrecht, Netherlands.
 • Elffers, L. (keynote speaker) (6-7-2018). Studiemiddag 2 1/2 Lectoraat Beroepsonderwijs: oogsten en zaaien, Studiemiddag Lectoraat Beroepsonderwijs.
 • Elffers, L. (speaker) & Jansen, D. (speaker) (6-7-2018). AMCIS conference: educational inequality: mechanisms and institutions, AMCIS conference: educational inequality: mechanisms and institutions.
 • Elffers, L. (keynote speaker) (4-7-2018). De bijlesgeneratie. Opkomst van de onderwijscompetitie., ZAAM scholenkoepel.
 • Elffers, L. (speaker) (25-6-2018). European First Year Experience Conference, European First Year Experience Conference, Utrecht.
 • Elffers, L. (speaker) (19-6-2018). 50 jaar Mammoetwet, Amsterdamse Academische Club.
 • Elffers, L. (speaker) (18-6-2018). lunchlezing PABO, Saxion University of Applied Sciences.
 • Elffers, L. (speaker) (15-6-2018). OnderwijsResearchDagen 2018, OnderwijsResearchDagen 2018, Nijmegen.
 • Elffers, L. (speaker) & Vervoort, M. H. M. (speaker) (15-6-2018). OnderwijsResearchDagen 2018, OnderwijsResearchDagen 2018, Nijmegen.
 • Elffers, L. (speaker) (7-6-2018). G5-conferentie Betrokkenheid en studiesucces, G5-conferentie Betrokkenheid en studiesucces.
 • Elffers, L. (speaker) (30-5-2018). De Bijlesgeneratie. Opkomst van de onderwijscompetitie., Landelijk VMBO-congres.
 • Elffers, L. (speaker) (23-4-2018). De bijlesgeneratie. Opkomst van de onderwijscompetitie, Inspectie van het Onderwijs.
 • Elffers, L. (speaker) (3-4-2018). Hoe verminderen we de prestatiedruk in het onderwijs?, Boekpresentatie Pakhuis de Zwijger, Amsterdam.
 • Elffers, L. (speaker) (20-3-2018). Over grenzen heen kijken en reiken: de overstap van mbo naar hbo, Dynamiek in de doorstroom, Amsterdam.
 • Elffers, L. (speaker) (8-3-2018). Schaduwonderwijs, Ministerie van OCW.
 • Elffers, L. (speaker) (2017). Is ons onderwijsbestel nog wel toegerust voor de 21e-eeuwse schoolloopbaan?, VO Raad.
 • Elffers, L. (speaker) (2017). Over grenzen heen kijken en reiken: kansen bieden in de beroepskolom, boekpresentatie Sardes Utrecht.
 • Elffers, L. (speaker) (2017). Investeren in overgangen = investeren in studiesucces, Samen werken aan een betere aansluiting, Rotterdam.
 • Elffers, L. (speaker) (2017). Versterking van de loopbaanladder van leraren: wat kunnen we leren van Singapore?, VELON, Amsterdam, Netherlands.
 • Elffers, L. (speaker) (2017). Investeren in overgangen = investeren in studiesucces, Meetup 020 - overgangen in het onderwijs, Amsterdam.
 • Elffers, L. (speaker) (2017). Kansrijke schoolloopbanen in de beroepskolom, Voorjaarsconferentie Zaans Verbond, Zaandam.
 • Elffers, L. (speaker) (20-6-2017). Is ons onderwijsstelsel nog wel toegerust voor de 21e-eeuwse schoolloopbaan, Ministerie van Onderwijs Cultuur & Wetenschap.
 • Elffers, L. (speaker) (15-5-2017). Is ons onderwijsbestel nog wel toegerust voor de 21e-eeuwse schoolloopbaan?, VO Raad.
 • Elffers, L. (speaker) (5-4-2017). Is ons onderwijsbestel nog wel toegerust voor de 21e-eeuwse schoolloopbaan?, Masterclass Maatwerk VO Raad & SLO.
 • Elffers, L. (speaker) (28-3-2017). Studiesucces voor leerlingen in het vmbo en mbo, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
 • Elffers, L. (speaker) (31-1-2017). Investeren in overgangen = investeren in studiesucces, Studiedag Overgangen in het onderwijs, Utrecht.
 • Elffers, L. (speaker) (21-1-2017). Is ons onderwijsbestel nog wel toegerust voor de 21e-eeuwse schoolloopbaan?, ResearchED, Amsterdam.
 • Elffers, L. (speaker) (19-1-2017). Kansrijke schoolloopbanen in de beroepskolom, Landelijke decanenbijeenkomst Platform vmbo D&P, Houten.
 • Elffers, L. (keynote speaker) (14-7-2016). Keynote: Higher education in times of educational expansion - educating more, and more diverse, students, Higher Education Conference, Amsterdam, Netherlands.
 • Elffers, L. (speaker) (17-2-2016). Educational systems and outcomes: an integrative perspective, Skills for a lifetime – towards a future proof VET (Vocational Education and Training), Amsterdam, Netherlands.

Projecten

Voor een overzicht van onderzoeksprojecten en bijbehorende publicaties van het lectoraat: zie https://www.hva.nl/kansrijkeschoolloopbanen/projecten/projecten.html

Ga naar HvA Research Database
Ga naar HvA Research Database