Centre of Expertise Urban Education

  prof. dr. L. Elffers (Louise)

Lector Kansrijke Schoolloopbanen in een Diverse Stad
Email:
l.elffers@hva.nl
Werkadres:
Kohnstammhuis, Wibautstraat 2-4, 1091 GM Amsterdam
Postadres:
Postbus 36180,1020 MD Amsterdam
Expertise:
Lector Kansrijke Schoolloopbanen in een Diverse Stad aan de HvA, docent Onderwijswetenschappen aan de UvA
Website:
Lectoraat Kansrijke Schoolloopbanen in een Diverse Stad
Ga naar HvA Research Database

Louise Elffers is lector Kansrijke Schoolloopbanen in een Diverse Stad aan de Hogeschool van Amsterdam, onderwijsonderzoeker aan de UvA en directeur van het Kenniscentrum Ongelijkheid, een samenwerkingsverband van de Gemeente Amsterdam, de UvA, VU, HvA en Inholland. Zij richt zich in haar werk op de inrichting van onderwijs(stelsels) en de invloed van die inrichting op de schoolloopbanen van jongeren met verschillende onderwijs- en thuisachtergronden. Het vraagstuk van kansen(on)gelijkheid in het onderwijs vormt een rode draad in haar werk.

In mei 2022 verschijnt Louises tweede boek 'Onderwijs maakt het verschil. Kansengelijkheid in het Nederlandse onderwijs'. In 2018 verscheen haar boek 'De bijlesgeneratie. Opkomst van de onderwijscompetitie'. Dit boek ontving zeer lovende kritieken in de landelijke pers (NRC, Volkskrant, Trouw) en in diverse onderwijsvakbladen.

Louise ontving de afgelopen jaren verschillende landelijke onderzoekssubsidies (NRO, Nationale Wetenschapsagenda) voor onderzoek op het gebied van kansengelijkheid in het onderwijs, toegankelijkheid van het hoger onderwijs en schaduwonderwijs. Zij is momenteel programmaleider van de NRO-gefinancierde onderzoeksprogramma's 'Koersen op Kansengelijkheid' en 'Toegankelijk hoger onderwijs voor, door en na de poort'.

Naast haar onderzoekswerk is Louise actief is verschillende commissies en expertgroepen. Zij is onder meer voorzitter van de Expertgroep Toegankelijkheid Hoger Onderwijs, lid van de expertgroep van de Gelijke Kansen Alliantie, lid van de programmacommissie Hoger Onderwijs van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek en lid van het divisiebestuur Onderwijs & Samenleving van de Vereniging voor Onderwijsresearch. Zij was tijdens de corona-pandemie tevens lid van het Onderwijs-OMT.

Ga naar HvA Research Database
Ga naar HvA Research Database