Centre of Expertise Urban Education

  Dr. M. van Diepen (Mieke)

Docent-onderzoeker, lectoraat Kansrijke Schoolloopbanen in een Diverse Stad
Email:
m.van.diepen@hva.nl
Werkadres:
Kohnstammhuis, Wibautstraat 2-4, 1091 GM Amsterdam
Postadres:
Postbus 36180,1020 MD Amsterdam
Kamernummer:
07A21
Website:
Lectoraat Kansrijke Schoolloopbanen in een Diverse Stad
Ga naar HvA Research Database

Mijn promotieonderzoek (2007) richtte zich op een internationele vergelijking van begrijpend lezen op de basisschool. Daarna heb ik in verschillende rollen (docent, studiecoach, toetsdeskundige, examencommissies) gewerkt voor verschillende pabo’s.

Sinds 2016 werk ik als onderzoeker bij het Lectoraat Kansrijke Schoolloopbanen van de Hogeschool van Amsterdam. Samen met ons lectoraatsteam doe ik onderzoek naar praktijken die kansrijke schoolloopbaan in en op weg naar het hbo kunnen ondersteunen. Ik heb me in de afgelopen zeven jaar bezig gehouden met aansluiting, studentbetrokkenheid (meetinstrument), academische taal, toegankelijkheid van het hbo, studentbegeleiding, en de onderzoekende houding van docenten (KNAP). Ons lectoraat werkt vanuit de ‘ketenbenadering’, we gaan er in alle projecten vanuit dat de vormgeving van de gehele onderwijsketen (po, vo, mbo) van invloed is op het verloop van schoolloopbanen in het h(b)o. Vanaf 2023 breng ik samen met de HvA-brede werkgroep Aansluiting in kaart hoe de HvA werkt aan betere aansluiting met toeleverend onderwijs (mbo en vo).

Sinds september 2023 ben ik auctor en werk ik samen met collega’s in het vo aan een onderzoeksprogramma voor het Auctoraat Kansrijk Onderwijs (een soort lectoraat, maar dan in het vo). We verbinden hiermee praktijk met theorie, en onderwijs met onderzoek, en zo werken we aan het bevorderen van kansengelijkheid en kansrijkheid in het voortgezet onderwijs. Het Auctoraat is een initiatief van drie schoolbesturen in Noord-Holland (SVOK, Jan Arentsz en Atlas). Binnen onderzoeksprojecten zoeken we samenwerking met andere vo-scholen, het po, het mbo, en het HO.

Ga naar HvA Research Database
Ga naar HvA Research Database