Hogeschool van Amsterdam

Urban Education

mw.  Dr. M. van Diepen (Mieke)

Docent-onderzoeker, lectoraat 'Kansrijke Schoolloopbanen in een Diverse Stad', Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Het team van het Lectoraat 'Kansrijke schoolloopbanen in een diverse stad' bestaat uit vier onderzoekers: Louise Elffers (lector), Mieke van Diepen, Fiona Veraa, en Bas Agricola. 
Zij werken samen aan verschillende projecten die staan beschreven op www.hva.nl/kansrijke-schoolloopbanen.  

Voor vragen over het lectoraat of over een specifiek project kunt u contact opnemen via lectoraatKS@hva.nl, dan zorgen wij dat u met de betreffende onderzoeker(s) in contact komt.