Centre of Expertise Urban Education

  Dr. C.G. van Beuningen (Catherine)

Lector Taalontwikkeling en Meertaligheid, hoofddocent Talenonderwijs en Meertaligheid
Email:
c.g.van.beuningen@hva.nl
Werkadres:
Kohnstammhuis, Wibautstraat 2-4, 1091 GM Amsterdam
Postadres:
Postbus 36180,1020 MD Amsterdam
Kamernummer:
KSH6A28
Website:
Meer informatie over Catherine van Beuningen
Ga naar HvA Research Database

Catherine van Beuningen is sinds 2013 verbonden aan de lerarenopleidingen van de Faculteit Onderwijs en Opvoeding. Eerst als hoofddocent Nederlands en sinds 2017 als hoofddocent Talenonderwijs en Meertaligheid. Van 2017 tot 2021 combineerde zij haar hoofddocentschap met een functie als senior onderzoeker binnen het Lectoraat Meertaligheid en Onderwijs van de Hogeschool Utrecht. Sinds september 2021 geeft Catherine binnen het Centre of Expertise Urban Education van de HvA leiding aan de programmalijn ‘Kansrijk omgaan met taaldiversiteit in onderwijs en opvoeding’. In september 2023 is Catherine benoemd tot (persoonlijk) lector Taalontwikkeling en Meertaligheid binnen het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding.

Catherine initieert en begeleidt onderzoek rondom drie (deels overlappende) vraagstukken:

  1. Op welke wijze kan het onderwijs de (meer)talige competenties van kinderen en jongeren duurzaam verbeteren?

  1. Hoe kan het onderwijs het potentieel van alle leerlingen (ongeacht hun taalachtergrond) valoriseren vanuit een bewuste focus op taal?

  1. Hoe kunnen we (toekomstige) onderwijs- en opvoedingsprofessionals ondersteunen bij de ontwikkeling van de (meer)talige beroepscompetenties die zij nodig hebben om effectief te handelen in taaldiverse beroepscontexten?

Met dit onderzoek wil zij - in nauwe samenwerking met opleidingen, werkvelden en collega-onderzoekers - kennis en materialen ontwikkelen die (toekomstige) leraren en pedagogen in staat stellen alle talige bagage van kinderen en jongeren doelgericht aan te spreken als bron voor cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Catherine studeerde Algemene Taalwetenschap aan de Universiteit Utrecht. Daarna werkte ze onder andere als docent Nederlands aan de Károli Gáspár Universiteit in Boedapest en verzorgde ze NT2-onderwijs aan volwassen nieuwkomers. Zo ontstond haar fascinatie voor (tweede)taalverwerving en talenonderwijs. In 2011 promoveerde zij aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) op een onderzoek naar de effecten van feedback op de schriftelijke taalvaardigheid van meertalige leerlingen. Tijdens en na haar promotie werkte Catherine als (universitair) docent en postdoconderzoeker aan de UvA.

Ga naar HvA Research Database
Ga naar HvA Research Database