Centre of Expertise Urban Education

Onderzoeksagenda

Brede oriëntatie op leren en ontwikkelen

De onderzoeksagenda van het Centre of Expertise Urban Education biedt een brede oriëntatie op leren en ontwikkelen. Het onderzoekt het leren en ontwikkelen van kinderen, jongeren en professionals die een centrale rol vervullen bij het opvoeden en onderwijzen. Van beginnende tot ervaren professionals en van degenen die deze professionals opleiden. Het onderzoekt onderwijs en opvoeding in formele en informele contexten en in interactie met de verschillende contexten waarin deze zijn ingebed. Leer- en ontwikkelarrangementen die object zijn van onderzoek richten zich op kwalificatie, socialisatie, participatie, emancipatie en persoonsvorming.

In dialoog met belanghebbenden

De onderzoeksagenda komt tot stand in dialoog met belanghebbenden. Onze lectoren zijn actief in regionale netwerken van onderzoekers, praktijkprofessionals en, lokale en landelijke, beleidsmakers waar de centrale vraagstukken spelen.

Uit die dialogen formuleerden we maatschappelijke uitdagingen die de komende drie jaren op onze onderzoeksagenda staan. Voor elk van deze maatschappelijke uitdagingen identificeren en agenderen we, ook in dialoog, onderzoeksvragen. Hierbij werken we samen aan kennis- en praktijkontwikkeling.

Jaarlijks kijken we naar de actualiteit en (opnieuw) urgent geworden vraagstukken en herijken we de onderzoeksagenda.

Gepubliceerd door  Urban Education 15 oktober 2020