Hogeschool van Amsterdam

Urban Education

Wat is Urban Education?

Subsidietraject voor onderzoek en onderwijsontwikkeling

Het Speerpunt Urban Education is een subsidietraject van de HvA ter ondersteuning van projecten op het gebied van onderzoek of onderwijsontwikkeling binnen de grootstedelijke context.

Subsidies voor innovatieve projecten

De financiering is bedoeld als een impuls aan meerdere kleine projecten, zowel binnen het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding als daarbuiten, om de kwesties die te maken hebben met opvoeding en onderwijs in de grote stad op de kaart te zetten. Het resultaat is een meer samenhangend en richtinggevend onderzoeksprogramma en meer betrokkenheid bij het onderwerp van onderzoekers en opleiders. 

Projecten kunnen worden aangevraagd voor het jaar 2019.

Het doel van Urban Education

Het uiteindelijke doel is dat kinderen en jongeren zich optimaal kunnen ontwikkelen en zich onderdeel voelen van een diverse stad. 

Er zijn vier thema’s gedefinieerd die elk een ander aspect van dat hoofddoel helpen behalen:

  1. Beroepsidentiteit, ter ontwikkeling van leraren en pedagogen
  2. Eigen kracht, ter versterking van jeugd en opvoeders
  3. Samenwerking, ter stimulering van samenwerking in de stad
  4. Diversiteit, ter erkenning van de diversiteit als kracht in de stad

Lees meer over de thema's

ACHTERGROND EN INSPIRATIE VOOR URBAN EDUCATION

Het opvoeden van en het les geven aan kinderen en jongeren in een stad als Amsterdam is niet altijd eenvoudig. Leraren en pedagogen staan soms voor complexe uitdagingen die te maken hebben met de grootstedelijke context waarin zij werken. Denk aan een diverse leerling- en ouderpopulatie met scherpe contrasten en daaraan gekoppelde vraagstukken rond segregatie en polarisatie. Maar leraren en pedagogen hebben niet alleen te maken met een verdichting en concentratie van problemen. Want tegelijkertijd biedt de stad een rijke en gevarieerde omgeving met unieke mogelijkheden voor leren en ontwikkelen.

Deze complexe, overvloedige en uitdagende grootstedelijke omgeving is de inspiratiebron geweest voor het Speerpunt Urban Education.

Wie zijn er betrokken bij Urban Education?

Dr. Esther Captain, hoofd van Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding, leidt het Speerpunt Urban Education.

Drs. Ida Risseeuw, HR adviseur van de Faculteit Onderwijs en Opvoeding /  Beleidsadviseur Onderzoek HvA beleidsafdeling Onderwijs & Onderzoek. Zij assisteert bij de (HR)projectbegrotingen.

Miranda Roskosch, Controller van de Faculteit Onderwijs en Opvoeding. Zij ondersteunt bij de projectbegrotingen en de interne verrekeningen van de projectgelden.

Gepubliceerd door  Urban Education 26 februari 2019

mw.  Drs. I.J. Risseeuw (Ida)

HR Adviseur

Tel: 0621155594
i.j.risseeuw@hva.nl
Bekijk profiel

mw.  W. de Wit (Wanda)

Projectleider & datasteward Kenniscentrum/Speerpunt Urban Education

Tel: 0645168491
w.de.wit@hva.nl
Bekijk profiel

mw.  M.T. Roskosch-van Huis (Miranda)

Controller

Tel: 0621157724
m.t.roskosch-van.huis@hva.nl
Bekijk profiel