Centre of Expertise Urban Education

Achtergrondinformatie aflevering 4

Podcast 'Minder Uren, Beter Onderwijs'

Hier lees je meer informatie over aflevering 4 'Curriculum: voorschrift of keuzepalet'

TeacherTapp (Teacher Tapp Nederland – Wij zijn Teacher Tapp, de dagelijkse vragenapp voor alle leraren) legde voorafgaand aan de aflevering een aantal vragen voor aan leraren:

Experiment Regelluwe scholen

Om scholen meer ruimte te bieden voor het werken aan kwaliteitsverbetering en doelmatigheid heeft het ministerie van OCW in 2016 het experiment Regelluwe scholen gestart. Excellente scholen voor primair en voortgezet onderwijs kregen de vrijheid om af te wijken van de onderwijswetten (WPO en WVO). Vijfentwintig van deze excellente scholen hebben actief deelgenomen aan het experiment. Vanaf het schooljaar 2018/19 is het experiment ook opengesteld voor scholen die de Inspectie als ‘goed’ heeft beoordeeld. Vanaf dat schooljaar zijn er nog zeventien regelluwe scholen bijgekomen.

Na vijf jaar experimenteren met minder regels van de rijksoverheid, zijn de scholen tevreden over de opbrengst van het experiment Regelluwe scholen. Ze hebben onderwijsvernieuwingen in gang gezet, leraren zijn hier sterk bij betrokken en voor de leerlingen is er meer maatwerk gekomen. Ook is de bewustwording toegenomen over de ruimte die al er is in de huidige regelgeving.

eindrapportage_monitoronderzoek_experiment_regelluwe_scholen_december_2020.pdf (mcusercontent.com)

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 20 december 2022