Centre of Expertise Urban Education

Achtergrondinformatie aflevering 3

Podcast 'Minder Uren, Betere Lessen'

Hier lees je meer informatie over aflevering 3 'Betere lessen: randvoorwaarden en ondersteuning'

TeacherTapp (Teacher Tapp Nederland – Wij zijn Teacher Tapp, de dagelijkse vragenapp voor alle leraren) legde voorafgaand aan de aflevering een aantal vragen voor aan leraren:

Beroepsbeeld voor de leraar

Deze website gaat over loopbaanontwikkeling van leraren, vanuit het startpunt dat leraar zijn een dynamisch beroep is. Daarop vind je publicaties over het beroep van leraar en over loopbaanmogelijkheden binnen dat beroep.

Beroepsbeeld voor de leraar

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 20 december 2022