Centre of Expertise Urban Education

Achtergrondinformatie aflevering 2

Podcast 'Minder Uren, Betere Lessen'

Hier lees je meer informatie over aflevering 2 'Leeropbrengsten: lestijd of leskwaliteit?'

TeacherTapp (Teacher Tapp Nederland – Wij zijn Teacher Tapp, de dagelijkse vragenapp voor alle leraren) legde voorafgaand aan de aflevering een aantal vragen voor aan leraren:

Vaughan Connolly van de University of Cambridge heeft in 2021 in Engeland onderzoek gedaan naar de relatie tussen lestijd en leerresultaten in het voortgezet onderwijs. Hij vond een klein effect, maar zag daarbij geen onderscheid tussen achtergronden van leerlingen. Tegelijk constateert hij in zijn conclusies dat ander ingrepen (dan lestijd vermeerdering of vermindering) een groter effect heeft op de leerresultaten van leerlingen, bijvoorbeeld het inzetten van feedback, aandacht op metacognitie en zelf-regulatie, effectief gebruik van huiswerk en samenwerkend leren. Zijn conclusie: ‘Decisions about time allocation are fundamental reflections of priorities for curriculum, staff training and student welfare – time given to one focus is time omitted from another’. En: ‘The results of this analysis suggest that schools may find it more productive to consider carefully the range and quality of activities provided, as opposed to the quantity’.

Verwijzingen aflevering 2

Op schouders van reuzen

https://didactiefonline.nl/artikel/op-de-schouders-van-reuzen

CAOP

Scheerens en collega’s

Cognitief load-model

Ericsson (deze twee zijn niet Open Access)

  • Ericsson, K. A., & Pool, R. (2016). Peak: Secrets from the new science of expertise. Eamon Dolan/Houghton Mifflin Harcourt. .
    • Toegankelijk geschreven overzicht van het onderzoek naar expertise vanuit een cognitief-psychologisch perspectief
  • Ericsson, K. A., Hoffman, R. R., Kozbelt, A., & Williams, A. M. (Eds.). (2018). The Cambridge handbook of expertise and expert performance (2nd ed.). Cambridge University Press.
    • Omvangrijk handboek met bijdragen van in dit domien leidende wetenschappers. Een hoofdstuk richt zich op expertleraren en hun expertise, waarbij het belang van context wordt benadrukt.

Onderzoek van Jan naar expertise-ontwikkeling

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 25 november 2022