Centre of Expertise Urban Education

Algemene informatie

Podcast 'Minder Uren, Beter Onderwijs'

PUBLICATIES OVER MINDER LESUREN EN MEER ONTWIKKELTIJD

Ook de Kennisrotonde heeft in 2021 aandacht besteed aan de relatie tussen lestijd en leerresultaten n.a.v. de vraag Wat is het effect van terugbrengen van contacttijd (tussen docenten en leerlingen) in het havo/vwo op de leerprestaties van leerlingen? En wat zijn eventuele remediërende factoren (m.n. kwaliteit docent)? Op basis van een literatuuranalyse is het samengevatte antwoord: Het inkorten van de lessen en daarmee de totale instructietijd zonder compenserende maatregelen zal gemiddeld genomen leiden tot een daling in leerprestaties voor leerlingen in havo/vwo. Dat remediërende maatregelen nodig zijn, staat daarmee buiten kijf. Het beschikbare onderzoek biedt onvoldoende informatie om aan te kunnen geven welke interventies daarvoor voldoende zullen zijn. Wel is duidelijk dat de beschikbare ontwikkeltijd van docenten gericht moet worden besteed aan het verbeteren van hun competenties om leerprestaties te bevorderen.

Ook de Kennisrotonde heeft in 2021 aandacht besteed aan de relatie tussen lestijd en leerresultaten n.a.v. de vraag Wat is het effect van terugbrengen van contacttijd (tussen docenten en leerlingen) in het havo/vwo op de leerprestaties van leerlingen? En wat zijn eventuele remediërende factoren (m.n. kwaliteit docent)? Op basis van een literatuuranalyse is het samengevatte antwoord: Het inkorten van de lessen en daarmee de totale instructietijd zonder compenserende maatregelen zal gemiddeld genomen leiden tot een daling in leerprestaties voor leerlingen in havo/vwo. Dat remediërende maatregelen nodig zijn, staat daarmee buiten kijf. Het beschikbare onderzoek biedt onvoldoende informatie om aan te kunnen geven welke interventies daarvoor voldoende zullen zijn. Wel is duidelijk dat de beschikbare ontwikkeltijd van docenten gericht moet worden besteed aan het verbeteren van hun competenties om leerprestaties te bevorderen.

De achtergrondinformatie per aflevering vind je hier:

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 20 december 2022