Centre of Expertise Urban Education

Taalsterker in de studie: zelfstandig schrijfvaardigheid verbeteren met gefocuste revisie

Hoe kunnen studenten hun eigen schrijfvaardigheid en zo hun studiesucces verbeteren?

Project

De schrijfvaardigheid van veel studenten in het hoger onderwijs blijkt te wensen over te laten . Dit geldt in het bijzonder voor de grootstedelijke context, zoals Amsterdam waar de studentpopulatie zeer divers is qua vooropleiding en taalachtergrond. Van leraren in opleiding wordt nog meer dan bij andere studenten een goede schrijfvaardigheid verwacht, omdat ze in hun toekomstige rol als docent een voorbeeldfunctie vervullen. Dit project levert een bijdrage aan het schrijfonderwijs door een nieuwe didactiek te implementeren en daarnaast de effectiviteit van de didactiek te onderzoeken.

Doel van dit project

Dit project wil een bijdrage leveren aan gelijke kansen op studiesucces door effectief taalonderwijs aan een diverse studentpopulatie aan te bieden. Het project implementeert de nieuwe didactiek Gefocuste Revisie voor schrijfonderwijs. Gefocuste Revisie is een methode waarbij schrijvers hun teksten reviseren met een checklist met specifieke vragen voor verschillende tekstaspecten (grammatica, samenhang). De methode stimuleert schrijvers om actief naar hun eigen tekst te kijken en om zelfstandig hun eigen teksten te verbeteren.Naast de implementatie onderzoekt het project de effectiviteit van deze didactiek voor verschillende doelgroepen, talen enaspecten van tekstkwaliteit.

Resultaat van dit project

Dit project wil de methode Gefocuste Revisie implementeren in het reguliere curriculum van de opleidingen Duits, Frans en Engels, Natuurkunde en Scheikunde. Daarnaast wil het project de effectiviteit van de ontwikkelde methode onderzoeken. Enerzijds wordt onderzocht of de methode Gefocuste Revisie tot verbetering van schrijfvaardigheid leidt, anderzijds wordt gekeken welke factoren de (in)effectiviteit van de methode bepalen.

Bij het onderzoek gaan studenten van de verschillende opleidingen in revisiecolleges hun eigen teksten verbeteren met een gefocuste revisiechecklist. Iedere gefocuste revisiechecklist bevat voorbereidende opdrachten, revisievragen en vragen over de waardering van de voorbereidende colleges en de revisiecolleges. Docenten die deze colleges geven, krijgen hiervoor een docententraining.

Wie zijn bij dit project betrokken?

Het project wordt uitgevoerd door Camille Welie, Mili Gabrovsek-Sanders en Paul Halma. Ook zijn Ton Koet, Joost Ides en Tanya Parry als HvA-externe beoordelaars betrokken bij dit project.

  • Paul Halma
    Docent-onderzoeker Duits

Gepubliceerd door  Urban Education 17 december 2020

Project Info

Startdatum 01 jan 2020
Einddatum 31 jul 2021

Contact

Camille Welie

Locatie

Kohnstammhuis (KSH) | Amstelcampus

Wibautstraat 2-4

1091 GM Amsterdam

020 599 5555