Centre of Expertise Urban Education

Studiesucces door onderzoekend werken

Hoe kunnen docenten beter stilstaan bij hun aanpak?

Project

Docenten zijn de sleutel tot studiesucces in de opleidingen. Het is dus belangrijk dat zij hun aanpak kunnen vormgeven, testen en aanpassen wanneer nodig. Tijdens een bijeenkomst leerden twaalf docenten om hun eigen problemen en oplossingen goed te definiëren, op een praktisch inzetbare en tijdbesparende manier.

DOEL VAN DIT PROJECT

Erachter komen wat docenten meer onderzoekend laat werken

Docenten zijn vanzelfsprekend een belangrijke succesfactor in het onderwijs. Helaas hebben veel docenten weinig tijd om stil te staan bij hun aanpak, en om te kijken of, en hoe, het beter kan. In dit traject leren twaalf docenten om hun problemen en oplossingen analytisch te bekijken. Door deze toepassing van praktijkgericht onderzoek kan het onderwijs direct verbeteren, zonder dat hiervoor een enorme (tijds-)investering nodig is. Het maakt het ook makkelijker voor docenten om van elkaar te leren en dit op hun eigen situatie toe te passen.

Uiteindelijk is het doel om inzicht te krijgen in wat docenten wel en niet helpt om op deze wijze te werken. Wat helpt bij het oplossen van problemen en wat houdt dat proces juist tegen?

RESULTAAT VAN DIT PROJECT

Bijeenkomst en rapportage over praktijkgericht onderzoek

Het directe resultaat van de Urban Education financiering was een bijeenkomst op 7 november 2017, met twaalf docenten en Daan Andriessen, een expert op het gebied van praktijkgericht onderzoek. Onder begeleiding van Andriessen doorliepen de docenten hun eigen problemen, en vervolgens ook de oplossingen, om het onderzoekend werken te stimuleren.

Voorbeeld: een docent wordt geconfronteerd met een laag slagingspercentage voor een toets. Haar eerste ingeving was dat het zou kunnen komen door het gebruik van Engels. Maar door gesprekken met studenten bleek dit niet het geval; het lag aan de onduidelijke manier van beoordelen. Een heldere uitleg voor de toets was dus de oplossing, en snel en nieuwsgierig handelen de weg er naartoe.

Uit de twaalf trajecten ontstaat een toolset die alle docenten kan helpen om het doorvoeren van dit soort maatregelen op een meer onderzoeksmatige wijze aan te pakken. De tools moeten echt gericht zijn op de drukke praktijk van de docent, en dus laagdrempelig, realistisch en doelgericht zijn. De rapportage met een opzet van de toolset wordt eind 2018 verwacht.

Wie zijn bij dit project betrokken?

Het onderzoek naar studiesuccesmaatregelen is een initiatief van Mieke van Diepen.

Gepubliceerd door  Urban Education 26 februari 2019

Project Info

Startdatum 01 sep 2017
Einddatum 31 dec 2018

Locatie

Kohnstammhuis (KSH) | Amstelcampus

Wibautstraat 2-4

1091 GM Amsterdam

020 599 5555