Centre of Expertise Urban Education

Student zoekt stage

Ervaringen en knelpunten van HvA studenten tijdens het zoeken en het uitvoeren van een stage

Project

Stages zijn cruciaal in het hbo en voor studenten vaak de eerste opstap naar een baan. Helaas is er nog altijd sprake van ongelijke kansen en discriminatie op de stagemarkt*. Eerstegeneratiestudenten, studenten met een migratieachtergrond en/of een functiebeperking komen moeilijker aan een stageplek. Daarnaast kunnen zij te maken krijgen met discriminerende uitlatingen tijdens het sollicitatiegesprek en de stage zelf. Ook op basis van gender, seksuele identiteit en zichtbare religieuze uitingen worden studenten gediscrimineerd. In dit project verkennen we ervaringen en knelpunten van studenten aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA) tijdens het stageproces en ontwikkelen we mogelijke verbeteracties.

Achtergrond project

Stagediscriminatie is een complex fenomeen. Voor betrokkenen is het soms lastig vast te stellen of en wanneer iets discriminatie is. Daarbij komt dat studenten vaak geen melding maken van discriminatie, omdat zij het nut hiervan niet inzien. Maar zelfs het vermoeden van stagediscriminatie heeft al een negatief effect heeft op het zelfvertrouwen en het welzijn van studenten. Het draagt mogelijk bij aan studievertraging, leidt in sommige gevallen zelfs tot studie-uitval en uiteindelijk mogelijk tot een moeizame start op de arbeidsmarkt.

De HvA erkent stagediscriminatie en kansenongelijkheid als een urgent probleem, maar tot op heden is er weinig bekend over de specifieke ervaringen van HvA-studenten. Daarom nemen we het hele stageproces onder de loep: het zoeken naar een stage, het sollicitatiegesprek en de uitvoering van de stage. Op basis hiervan ontwikkelen we mogelijke verbeteracties. Dat doen we samen met studenten, onderwijsprofessionals en stagewerkgevers.

Bronnen: *Stagediscrimiatie? Hoeft niet! | InHolland en rapport (On)gelijke toegang tot stage en werk van hbo’ers met een migratieachtergrond

Methode

Dit onderzoek is opgesplitst in 2 fases:

  • Fase 1 focusgesprekken met HvA-studenten
    We houden focusgroepgesprekken met 3e en 4e jaars HvA-studenten van de faculteiten Maatschappij en Recht en Business en Economie (n= 20). We leggen hun ervaringen en uitdagingen vast en formuleren mogelijke interventies.

  • Fase 2 focusgroepen met relevante stakeholders
    We houden focusgroepgesprekken met relevante stakeholders, waaronder onderwijspersoneel (HvA docenten, stagebegeleiders en studieloopbaan coaches), en werkgevers en HR-medewerkers van stagebedrijven (n=20). Tijdens deze sessies bedenken stakeholders doelgerichte vervolgacties op basis van de ervaringen en ideeën van studenten.

Centre of Expertise Urban Education

Dit project wordt uitgevoerd door onderzoekers van het Centre of Expertise Urban Education. Zij zijn betrokken bij de thema’s kansrijk leren en inclusieve programma’s.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 15 mei 2023

Project Info

Startdatum 01 mei 2023
Einddatum 01 dec 2023