Centre of Expertise Urban Education

Mantelzorg en studie combineren

Onderzoek naar de onderbelichte groep studerende mantelzorgers

Project

Binnen de HvA en andere hogere onderwijsinstellingen is al menig onderzoek gedaan naar mantelzorg onder studenten. Uit deze onderzoeken komt naar voren dat de mantelzorgende student vooral behoefte heeft aan meer begrip, erkenning en dat er met hen wordt meegedacht om te voorkomen dat studie en zorg in de knel komen.

DOEL VAN DIT PROJECT

Meer begrip voor studenten met een rol als mantelzorger

Veel studenten (11%) binnen het HBO en MBO hebben naast hun studie een mantelzorgtaak. Zij geven steun aan een zieke naaste; dit kan een familielid, vriend of partner zijn. Om deze zorg te kunnen combineren met studietaken wordt er veel gevraagd van de veerkracht van deze studenten, en daarin worden deze studenten niet altijd tegemoet gekomen. Het doel van dit project is om naar de stem van de mantelzorgende studenten te luisteren en zo samen interventies te bedenken.

RESULTAAT VAN DIT PROJECT

Een pilot met een expertiselab

In dit project zal een pilot gedraaid worden van een ‘Expertiselab’. Dat is een werkvorm waarin studenten, studentenbegeleiders/beroepskrachten en onderzoekers/gespreksleiders bij elkaar komen om samen in discussie te gaan. Voor de vormgeving van dit Expertiselab wordt uitgegaan van drie bijeenkomsten in een periode van drie maanden. In deze bijeenkomsten worden dan interventies ontwikkeld die de veerkracht van mantelzorgende studenten vergroten en versterken.

Het op te zetten lab zal worden gevormd door studenten, studentenbegeleiders/beroepskrachten en onderzoekers die afkomstig zijn van de verschillende Faculteiten van de HvA. Na afloop zal deze werkvorm samen met de deelnemers worden geëvalueerd zodat wij niet alleen aan oplossingen voor de studenten werken maar de gekozen werkvorm ook kunnen perfectioneren en gebruiken bij het vervolg van het EJMZ-project. De resultaten worden in 2019 verwacht.

Wie zijn bij dit project betrokken?

Het Expertiselab mantelzorg is een initiatief van Rick Kwekkeboom, Lotte Stolk en Miranda Vervoort.

Gepubliceerd door  Urban Education 26 februari 2019

Project Info

Startdatum 01 sep 2017
Einddatum 01 feb 2019

Contact

Locatie

Muller-Lulofshuis (MLH) | Amstelcampus

Wibautstraat 5a

1091 GH Amsterdam

020 595 4900