Centre of Expertise Urban Education

Literatuurverkenning veerkracht en zelfvertrouwen

Zoeken naar een grootstedelijke definitie van veerkracht en zelfvertrouwen.

Project

Veerkracht en zelfvertrouwen zijn veelgebruikte woorden als het gaat om grootstedelijk onderwijs, maar de specifieke definitie ervan is niet altijd helder, en kan verschillen per discipline. In dit project is via een literatuuronderzoek een overzicht gemaakt van de mogelijke invullingen van deze termen.

DOEL VAN DIT PROJECT

Een definitie van veerkracht en zelfvertrouwen voor elke context.

Onderwijs in de grote stad vraagt veel van zowel jongeren als van leraren en pedagogen. Twee belangrijke begrippen daarbij zijn veerkracht en zelfvertrouwen. Het is van belang om die twee begrippen goed te definiëren, en om methoden te gebruiken die de ontwikkeling van veerkracht en zelfvertrouwen goed zichtbaar maken.

Dit levert inzicht op in hoe opleidings- en schoolprogramma’s bijdragen aan het versterken van de veerkracht en het zelfvertrouwen van jongeren, leraren en pedagogen. Dit literatuuronderzoek brengt in kaart hoe de twee begrippen gedefinieerd kunnen worden en welke meetinstrumenten er reeds beschikbaar zijn.

RESULTAAT VAN DIT PROJECT

Definities die het onderzoek in Urban Education vergemakkelijken

Wat deze verkenning van veerkracht (Engels: resilience) en zelfvertrouwen (self-efficacy) opleverde is een rapport op basis van een literatuurstudie. In de studie is gezocht naar specifieke definities van deze twee veelgebruikte termen, toegespitst op grootstedelijk onderwijs. Voorheen waren die definities namelijk niet altijd duidelijk, en konden ze zelfs verschillen tussen bijvoorbeeld onderwijs, sociaal werk en pedagogiek. Het helder neerzetten van deze twee termen helpt onderzoek binnen het thema Urban Education.

Een genuanceerd beeld van veerkracht en zelfvertrouwen

De literatuurstudie is hieronder te downloaden. Het geeft een breed beeld van de bestaande definities van resilience en self-efficacy, maar ook een overzicht van de bestaande meetinstrumenten om deze eigenschappen in kaart te brengen onder leerlingen.

Wie zijn bij dit project betrokken?

Het literatuuronderzoek naar veerkracht en zelfvertrouwen is een initiatief van Marco Snoek, Iris Breetvelt, Joost Meijer en Marion van Binsbergen.

Deelnemende faculteiten

  • Faculteit Onderwijs en Opvoeding,
  • Faculteit Maatschappij en recht
  • Kohnstamm Instituut
Gepubliceerd door  Urban Education 26 februari 2019

Project Info

Startdatum 01 sep 2017
Einddatum 01 feb 2019

Contact

Locatie

Kohnstammhuis (KSH) | Amstelcampus

Wibautstraat 2-4

1091 GM Amsterdam

020 599 5555