Centre of Expertise Urban Education

Leerkrachtidentiteit en toekomstperspectief: een longitudinale verkenning onder pabostudenten

Hoe kunnen we de leerkrachtidentiteit van pabostudenten versterken en hun kans vergroten om leerkracht te blijven?

Project

Het aantrekken en behouden van leraren in het basisonderwijs is een lastige uitdaging. Dit geldt vooral in de grootstedelijke omgeving. De ontwikkeling van een sterke leerkrachtidentiteit speelt een belangrijke rol bij het toekomstperspectief van pabostudenten op hun beroep. Dit project onderzoekt de ontwikkeling van de leerkrachtidentiteit en het toekomstperspectief van pabostudenten die worden voorbereid op een stedelijke schoolomgeving.

Doel van dit project

Het lerarentekort is een groot en actueel probleem is. Het aantrekken en behouden van leraren in het basisonderwijs is een lastige uitdaging. Dit geldt vooral in de grootstedelijke omgeving. Uit onderzoek blijkt dat 70% van de leraren langer dan vijf jaar blijft lesgeven. In de grote steden is dit slechts 50%. De ontwikkeling van een sterke leerkrachtidentiteit speelt een belangrijke rol bij het toekomstperspectief van pabostudenten op hun beroep. Pabostudenten met een sterke leerkrachtidentiteit hebben meer positieve ideeën over hun toekomstige carrière als docent. Omdat de leerkrachtidentiteit onder andere wordt gevormd en ontwikkeld tijdens de opleiding, is het belangrijk om te begrijpen hoe dit gebeurt. Met deze inzichten kunnen studenten hier beter bij ondersteund worden, zodat de kans groter wordt dat ze leraar blijven.

Onderzoek op dit gebied is relatief nieuw en schaars. De onderzoeken die er zijn, zijn gebaseerd op theorieën of zijn kleinschalig en kwalitatief. In dit project voeren we kwantitatief onderzoek uit naar de ontwikkeling van een leerkrachtidentiteit en toekomstperspectief van pabostudenten die worden voorbereid op een stedelijke schoolomgeving.

Resultaat van dit project

In dit project voeren we kwantitatief, longitudinaal onderzoek uit naar de ontwikkeling van een leerkrachtidentiteit en toekomstperspectief van pabostudenten en de relatie daartussen. Voor het onderzoek heeft een vaste groep pabostudenten vragenlijsten beantwoord in 2017 en in 2018. De deelnemers komen van opleidingen die hun studenten voorbereiden op lesgeven in de grootstedelijke omgeving.

Resultaten van het onderzoek kunnen gebruikt worden om interventies te ontwerpen die de professionele ontwikkeling van pabostudenten verder ondersteunen. Daarnaast kunnen de resultaten gebruikt worden voor de verbetering van de Professionele en Persoonlijke ontwikkelingslijn van de Pabo.

Wie zijn bij dit project betrokken?

Het project wordt uitgevoerd door Fadie Hanna, Ron Oostdam, Marco Snoek

Gepubliceerd door  Urban Education 11 december 2020

Project Info

Startdatum 01 jan 2020
Einddatum 31 jul 2021

Contact

Locatie

Kohnstammhuis (KSH) | Amstelcampus

Wibautstraat 2-4

1091 GM Amsterdam

020 599 5555