Centre of Expertise Urban Education

Hoe werken professionals effectief samen in teams?

Een literatuurstudie naar de samenwerking tussen pedagogische professionals

Project

Er is een internationale beweging op gang gekomen die ertoe moet leiden dat kinderen meer samen gaan ontwikkelen en leren in de vroegschoolse periode. Dit vraagt veel van de betrokken professionals, die moeten kunnen inspelen op de behoeftes van een kind, maar dat ook samen moeten doen met andere professionals. Omdat dit niet vanzelfsprekend goed gaat, draait dit project om het doen van een internationale literatuurstudie naar passende samenwerkingsvormen.

DOEL VAN DIT PROJECT

Inzicht krijgen in de kenmerken van interprofessionele samenwerking

In Nederland, maar ook daarbuiten, is er een trend op gang komen die ertoe moet leiden dat meer kinderen van 0-6 jaar zich samen ontwikkelen en samen leren in de voor- en vroegschoolse periode. Dit vergt veel van de betrokken professionals, en om dit succesvol te kunnen doen is een goede samenwerking essentieel. De vraag is dus hoe die interprofessionele samenwerking goed tot stand kan komen, maar tegelijkertijd is dit een nieuw onderzoeksterrein op zoek naar bewijzen.

Er is dus nog maar weinig bekend over hoe professionals uit heel verschillende disciplines interprofessioneel samenwerken aan integrale zorg voor een diverse groep kinderen. In enkele landen (Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en de Scandinavische landen) is er meer ervaring als het gaat interprofessionele samenwerking. Dit project heeft daarom tot doel te beschrijven wat de bevorderende en belemmerende kenmerken zijn bij interprofessionele samenwerking op individueel niveau en in teams.

RESULTAAT VAN DIT PROJECT

(Inter)nationale kennis toegankelijk maken voor opleidingen Pedagogiek, PABO en Social Work.

Een groot deel van dit project wordt in beslag genomen door de uitgebreide literatuurstudie. Daarna vindt er een analyse plaats van de bevindingen uit de literatuur, die ook wordt besproken met een groep docenten en professionals.

Het eindresultaat van dit proces wordt verwerkt in een artikel voor een wetenschappelijk tijdschrift. Daarnaast komen er aparte documenten waarin de resultaten verbonden worden met de opleidingen Pedagogiek, PABO en Social Work. Zo kan de gevonden kennis geïntegreerd worden in het opleiden van de toekomstige professionals die met jonge kinderen gaan werken.

Wie zijn bij dit project betrokken?

Het onderzoek naar effectieve samenwerking tussen professionals is een initiatief van Ruben Fukkink.

Gepubliceerd door  Urban Education 24 april 2019

Project Info

Startdatum 01 jan 2019
Einddatum 01 dec 2019

Contact

Locatie

Kohnstammhuis (KSH) | Amstelcampus

Wibautstraat 2-4

1091 GM Amsterdam

020 599 5555