Hogeschool van Amsterdam

Centre of Expertise Urban Education

Het positief beinvloeden van peer-to-peer interacties

Hoe kunnen jongerenwerkers via peer-to-peer interacties bijdragen aan de ontwikkeling van veerkrachtige jeugd in de grootstedelijke context?

Project

Jongeren (10-23 jaar) zijn in de overgangsfase tussen kind zijn en volwassenheid, en hebben de behoefte vooral met elkaar om te gaan en zo te werken aan hun persoonlijke vorming en socialisatie. Voor hen zijn interacties met andere jongeren (peer-to-peer interacties) dus erg belangrijk. Maar omdat veel jongeren in de stedelijke omgeving geen optimale peer-to-peer interactie kennen, is het belangrijk te weten hoe jeugdwerkers dit kunnen stimuleren.

DOEL VAN DIT PROJECT

Jeugdprofessionals toerusten om peer-to-peer interacties te versterken

Jeugdprofessionals in de grote stad staan voor de uitdaging om jongeren op zodanige wijze te leren omgaan met leeftijdsgenoten dat zij zich veerkrachtig leren ontwikkelen in een grootstedelijke context. Jeugdprofessionals zijn hiertoe echter onvoldoende toegerust omdat er nog weinig bekend is over hoe jeugdprofessionals hiervoor kunnen zorgen.

Meer kennis op dit gebied kan ervoor zorgen dat (aankomend) jeugdprofessionals beter voorbereid worden op deze taak en als gevolg hiervan over meer vertrouwen in eigen kunnen beschikken om deze taak te volbrengen. Het doel van dit project is te achterhalen hoe jeugdprofessionals peer-to-peer interacties zodanig kunnen beïnvloeden dat jongeren zich veerkrachtig leren ontwikkelen in een grootstedelijke context.

RESULTAAT VAN DIT PROJECT

Een artikel en een instrument

Dit project levert een wetenschappelijk artikel op, en een reflectie-instrument, waarmee (aanstaande) jeugdwerkers inzicht krijgen in welke handelingsvormen zij toepassen om peer-to-peer interacties te beïnvloeden. De resultaten worden begin 2019 verwacht.

Meer weten over peer-to-peer interacties in het jongerenwerk?

Wie zijn bij dit project betrokken?

Het onderzoek naar peer-to-peer interacties is een initiatief van Judith Metz en Willeke Manders.

Gepubliceerd door  Urban Education 26 februari 2019

Project Info

Startdatum 01 jan 2017
Einddatum 01 dec 2018

Contact

Judith Metz

Locatie

Wibauthuis (WBH)

Wibautstraat 3b

1091 GH Amsterdam

020 595 4955