Centre of Expertise Urban Education

Conceptgericht onderwijs voor maatschappijvakken

Leiden hogere concepten in het onderwijs tot meer wederzijds begrip?

Project

Maatschappijvakken kunnen een sleutelrol spelen in de oriëntatie van mensen op de wereld en hun omgang met de maatschappelijke werkelijkheid. Echter, in het onderwijs vormt het vermogen tot transfer tussen context en vak vaak een ondergeschoven kindje. De aandacht wordt bijvoorbeeld gericht op gebeurtenissen in het verleden als doel op zichzelf: men houdt zich bezig met ‘what happened’, niet met ‘what was going on.’

DOEL VAN DIT PROJECT

Algemene concepten voor meer wederzijds begrip

Het leren herkennen van algemene concepten en de context van gebeurtenissen en ideeën helpt om parellellen te zien tussen op het eerste gezicht sterk verschillende culturen of tijdsbeelden. Zeker in de grootstedelijke omgeving met haar diversiteit kan het leren begrijpen van zulke achterliggende redenen en oorzaken verbindend werken.

Het doel van dit project was om met een groep leraren maatschappijvakken aan de slag te gaan met het ontwikkelen en uitproberen van concrete lesvoorstellen gebaseerd op conceptgericht onderwijs.

RESULTAAT VAN DIT PROJECT

Abstractie en context blijkt uitdagend

Het project liep niet zoals gepland. Enige tijd na de enthousiaste start bleek dat veel docenten moeite hadden naast hun uitvoerende taak, ook creatief en innoverend te zijn. Dit zou kunnen liggen aan de taakbelasting van docenten, die hen ervan weerhoudt nieuwe materialen te ontwikkelen. Maar het kan ook aan de opleiding liggen, waar docenten te weinig leren om conceptueel over hun lesstof na te denken. Na zes maanden is het project gestopt, met als resultaat vooral nieuwe vragen.

Wie zijn bij dit project betrokken?

Het project ‘Conceptgericht onderwijs in de maatschappijvakken’ is een initiatief van Arie Wilschut.

Gepubliceerd door  Urban Education 11 december 2020

Project Info

Startdatum 01 sep 2017
Einddatum 01 apr 2018

Contact

Locatie

Kohnstammhuis (KSH)

Wibautstraat 2-4

1091 GM Amsterdam

020 599 5555