Centre of Expertise Urban Education

Goed samenspel jongerenwerk en jeugdzorg biedt jongeren groeikansen

Project

Recent onderzoek naar professioneel jongerenwerk laat zien dat jongerenwerk jongeren groeikansen biedt. Ook voor jongeren in specialistische jeugdzorg (Sonneveld, 2022). Hiermee biedt het jongerenwerk deze jongeren een veilige omgeving waarin zij hun groeikansen kunnen vergroten. Het jongerenwerk kan hiermee complementair zijn aan de geboden specialistische jeugdzorg. Als jongeren naast de ontvangen zorg deze groeikansen krijgen in het jongerenwerk, kan dit voor jeugdzorgverleners een reden zijn om de zorg eerder af te schalen. Zowel jongerenwerkers als jeugdzorgprofessionals benadrukken dat dit wel een goed samenspel vereist tussen beiden, in nauwe afstemming met de jongeren. Dit samenspel blijkt in praktijk niet vanzelfsprekend tot stand te komen. Mogelijkheden om via het jongerenwerk groeikansen van jongeren in specialistische zorg te vergroten worden hierdoor nog onvoldoende benut. Wij interviewden 10 jongerenwerkers, 8 jeugdzorgverleners en 7 jongeren in jeugdzorg binnen verschillende gemeenten. Hiermee werd gezocht naar een antwoord op de vraag: Hoe kunnen jongerenwerkers en hulpverleners (beter) samenwerken om groeikansen van jongeren in specialistische jeugdzorg te vergroten?

De resultaten van het onderzoek zijn beschreven in een artikel dat is gepubliceerd in Vakblad Sociaal Werk: Samen groeikansen scheppen - Jongerenwerk en jeugdzorg - Vakblad Sociaal Werk (mijnsociaalwerk.nl). Hier beschrijven wij dat professionals vanuit zowel de specialistische jeugdzorg, als vanuit het jongerenwerk via onderlinge uitwisseling beter kunnen bepalen welke ondersteuning zij vanuit hun eigen rol kunnen bieden om groeikansen van jongeren in specialistische jeugdzorg te vergroten. Om tot een samenwerking te komen die hiertoe bijdraagt, blijken 3 aspecten van belang: 1) transparantie; 2) helderheid over rollen; en 3) korte lijnen om snel te schakelen. Het schooldomein blijkt tot slot een omgeving te bieden waarbinnen een productief samenspel tussen de beide jeugdprofessionals makkelijker tot stand komt.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 30 maart 2023

Project Info

Startdatum 01 jan 2022
Einddatum 31 jul 2022