Centre of Expertise Urban Education

HvA presenteert: Urban Education #4

#4 Opleiden voor kansrijk opgroeien in een taaldiverse stad

Evenement

Opgroeien in de grote stad biedt kinderen en jongeren veel kansen. Maar niet ieder kind of jongere krijgt dezelfde kansen. Kortom, er is grote kansenongelijkheid. Samen met professionals in onder meer onderwijs, jongerenwerk en jeugdzorg wil het Centre Of Expertise (CoE) Urban Education bijdragen aan het vergroten van kansengelijkheid voor kinderen en jongeren. Het CoE Urban Education organiseert zes (hybride) bijeenkomsten in Pakhuis de Zwijger waar de grote uitdagingen op het terrein van opgroeien en opvoeden in de stad centraal staan.

Meertaligheid

Vierde bijeenkomst op dinsdag 5 april van 15:00 tot 17:00 uur

Op deze vierde (hybride) bijeenkomst staat de maatschappelijke uitdaging (MU) Kansrijk omgaan met taaldiversiteit in onderwijs en opvoeding van het CoE Urban Education centraal.

Alle talen tellen

In Amsterdam worden 149 verschillende talen en vele variëteiten van het Nederlands gesproken. Steeds meer kinderen en jongeren groeien dan ook op in een omgeving waar meer dan één taal gebruikt wordt. Die talen verdienen waardering: ze maken deel uit van je identiteit, ze vormen het fundament voor je verdere ontwikkeling en als je kunt communiceren in meerdere talen biedt dat veel voordelen. Het is belangrijk dat onderwijs- en opvoedingsprofessionals die in taaldiverse omgevingen werken, weten hoe zij de meertalige bagage van kinderen, jongeren, hun ouders én zichzelf kunnen (h)erkennen en benutten, om zo inclusie en kansengelijkheid te bevorderen.

Vizier op de toekomst

Tijdens deze bijeenkomst zoomen we in op toekomstige onderwijs- en opvoedingsprofessionals. We onderzoeken welke houdingen, kennis en vaardigheden toekomstige leraren, jeugdwerkers of opvoedondersteuners moeten ontwikkelen om goed te kunnen functioneren in een meertalige stad als Amsterdam. Ook denken we na over vervolgvragen, zoals: Wat betekent dit voor opleidingscurricula? Of voor begeleiding op de werkplek? En wat kunnen verschillende opleidingen en sectoren van elkaar leren?

Programma

Tijdens de bijeenkomst brengen we verschillende perspectieven samen: dat van ouders, meertalige jongeren zelf, professionals, onderzoekers, opleiders en studenten. We wisselen wetenschappelijke inzichten en praktijkkennis uit en gaan samen op zoek naar antwoorden en inspiratie.

Keynote

Als aftrap van de middag leidt dr. Orhan Ağırdağ het thema van de bijeenkomst in met een keynote in TED-talk-stijl. De titel van zijn lezing luidt: ‘Kansen(on)gelijkheid in een meertalige samenleving’.

Vraaggesprek

Vervolgens delen dr. Catherine van Beuningen en dr. Daniela Polišenská, trekker en programmacoördinator van de MU Kansrijk omgaan met taaldiversiteit in onderwijs en opvoeding, in een vraaggesprek inzichten uit recente projecten.

Pitches

Daarna geven we het woord aan ouders en meertalige jongeren zelf: Zahraa Attar (ouder), Ada Oskay (jongere) en twee leerlingen van de Open Schoolgemeenschap Bijlmer. Zij vertellen hoe ze de omgang met hun meertaligheid (hebben) ervaren.

Panelgesprek

We sluiten de middag af met een panelgesprek tussen opleiders en studenten:

Ook het publiek wordt van harte uitgenodigd om aan het gesprek deel te nemen.

Pakhuis de Zwijger

De bijeenkomst vindt plaats bij Pakhuis de Zwijger. De fysieke bijeenkomst wordt afgesloten met een borrel. Voor deze fysieke bijeenkomsten is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Maar online deelnemen kan uiteraard ook!

Wil je graag meedenken of meeluisteren over dit thema? Meld je dan nu aan.

Zes bijeenkomsten in Pakhuis de Zwijger

Dit is alweer de vierde van de zes bijeenkomsten die het CoE Urban Education organiseert tussen januari en april 2022 in Pakhuis de Zwijger.
Centraal staan de grote uitdagingen op het terrein van opgroeien en opvoeden in de stad. Afhankelijk van de corona-maatregelen zullen de bijeenkomsten hybride of online plaatsvinden.

Actuele projecten

Tijdens de bijeenkomsten bespreken we actuele projecten en gaan in gesprek met professionals uit de praktijk, onderzoekers en beleidsmakers.
We presenteren uitkomsten van recente projecten. Daarnaast vormen deze bijeenkomsten een belangrijke inbreng voor toekomstige activiteiten van het CoE Urban Education.

Over het Centre of Expertise Urban Education

Het Centre of Expertise Urban Education van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) wil een bijdrage leveren aan het versterken van de samenwerking tussen onderwijs, jongerenwerk en jeugdzorg en opleidingen, kennisinstellingen en beleidsmakers. Door met professionals te werken aan onderzoek, praktijkontwikkeling en agendering, beogen we alle kinderen en jongeren optimale kansen te bieden.

Gepubliceerd door  Urban Education 5 april 2022
Meertaligheid

Datum

Startdatum 05 apr

Tijd

15:00 - 17:00 uur

Locatie

Pakhuis de Zwijger

Piet Heinkade 179

1019 HC Amsterdam