The Work Lab

De beurt aan de buurt

Hoofdstuk

Wil je aan de slag met hardnekkige grootstedelijke kwesties, dan zijn keuzes in de aanpak niet neutraal. De doelen die gekozen worden, kunnen ontstaan vanuit het perspectief van het stadsdeel, vanuit een onderzoeker die zijn onderzoeksagenda voor ogen heeft, of vanuit burgers. Die laatste categorie is veelzijdig. De wensen van burgers als vertrekpunt nemen, vraagt om verdere toespitsing naar doelgroep. Er bestaan vele groepen burgers en bij de keuze van een vraagstuk (ontstaan vanuit een vraag van de stadsdeelorganisatie) komen andere categorieën burgers centraal te staan. Keuzes rond projecten en trajectinvulling betekenen een afweging die een fieldlab-coördinator, in interactie met meerdere partijen, moet maken.

Referentie Bos, S. (2017). De beurt aan de buurt. In S. Majoor, M. Morel, A. Straathof, F. Suurenbroek, & W. van Winden (Eds.), Laboratorium Amsterdam: werken, leren, reflecteren. (pp. 167-173). THOTH.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 1 januari 2017

Publicatiedatum

jan 2017

Auteur(s)


Publicaties:

Research database