Hogeschool van Amsterdam

The Work Lab

Spotlight meeting

voor docenten, studenten en het werkveld

1 feb 2021 00:00 | CAREM

Afgelopen januari organiseerde de onderzoeksgroep Arbeid en Human Captial in Transitie haar tweede spotlight meeting voor docenten, studenten en het werkveld. In de onderzoeksgroep zijn het gehele jaar door tientallen studenten actief. Tijdens spotlight meeting krijgt een aantal studenten de mogelijkheid om hun praktijkverbonden onderzoeken te presenteren.

Spotlight meeting (januari 2021)

Leertrajecten

Sascha Meerpoel, Noa Cremers en Jordy Guijt (4de jaars Bedrijfskunde), zijn aan de slag gegaan bij een commercieel leerbedrijf welke ondanks de COVID19 crisis leertrajecten wil blijven aanbieden. De studenten hebben zich beziggehouden met hoe dit meer blended vormgegeven zou kunnen worden. Uit het onderzoek kwam naar voren dat vier factoren de digitale didactische overgang van de opleiding beïnvloedden: groepscohesie, peer-to-peer learning en persoonlijke coaching. Hieruit werden adviezen geformuleerd die ingingen op gestructureerde communicatiemomenten door docenten op specifieke momenten in de opleiding én het ontwikkelen van een peer-to-peer coachingsmethodiek. Het leerbedrijf ziet de adviezen van dit onderzoek als belangrijke input voor hun strategische jaarplannen en als cruciaal om een succesvolle online-opleiding te creëren. Zie hier de link naar de ppt.

Veranderd werk van de HRM'er

4de jaars HRM student Nina van Selm vertelde over haar afstudeeronderzoek naar het veranderd werk van de HRM’er. Om inzicht te krijgen in de huidige vraag naar competenties heeft zij tweehonderd vacatures geanalyseerd. De volgende onderzoeksvraag is gesteld: “Welke competenties worden er in vacatureteksten door werkgevers aan junior en senior HR-professionals gevraagd?” Uit dit onderzoek blijkt dat ‘vaardigheden’ zoals communiceren, adviseren en het overzien van processen steeds belangrijker worden in het bedrijfsleven. ‘Kennis’ en ‘houding’ maken ook onderdeel uit van de vacatureteksten al staan deze minder op de voorgrond. Nina heeft tijdens deze meet-up haar resultaten gedeeld met de onderzoeksgroep en hierna ook bediscussieerd. Klik hier voor haar presentatie.

Hybride werken na de COVID19 crisis

Voor een gemeentelijke instelling deden 4de jaars Bedrijfskunde studenten Jasper Oud, Stein Keurentjes en Jeremy Pleiter onderzoek naar de vraag hoe een groep medewerkers het thuiswerken ervaart en hoe zij het hybride werken na de COVID19 crisis voor zich zien. Na het uitvoeren van een grootschalige enquête concludeerde zij dat het merendeel van de werknemers het hybride werken als positief ervaren onder de randvoorwaarde dat de organisatie hen voldoende autonomie geeft. Er bleek ondermeer dat werknemers het liefst zelf bepalen waar, wanneer en hoe ze werken. Op dit moment ervaren deze autonomie maar zijn er gelijktijdig ook zorgen over hoe sociale interactie met ondermeer directe collega’s en het netwerk gewaarborgd worden. Hierin zien de medewerkers zich graag ondersteund door de organisatie. De studenten komen uiteindelijk tot een aantal adviezen welke ook interessant zijn voor het interne DST onderzoek van The Work Lab. (link naar de ppt.)

Blijf op de hoogte van deze meet-ups

De onderzoeksgroep Arbeid en Human Captial in Transitie heeft het voornemen om deze meet-ups te vervolgen. U bent van harte welkom om aan te sluiten, houdt u hiervoor deze website en Twitter in de gaten.