The Work Lab

Vakmensen over flexwerk

een ondermijnende relatie?

Artikel

Uit een kwalitatief onderzoek onder 83 medewerkers van twee grote bedrijven naar functioneren van het team en duurzame inzetbaarheid blijkt dat de respondenten ruimte en waardering willen voor hun vakmanschap. Ze constateren dat hun vakmanschap onder druk staat en zien de reden hiervoor in de toename van standaardisatie en protocollering als gevolg van wetgeving, efficiency, zorg voor veiligheid en de toename van het aantal flexwerkers.

De inhuur van flexwerkers, variërend van ‘handen’ om gestandaardiseerd werk te doen tot specialisten die zeer complexe taken uitvoeren, leidt volgens de vakmensen tot een toename van routinematige werkzaamheden. Hierdoor daalt de variatie in hun werk, neemt hun autonomie af en is er minder onderlinge samenwerking waarin ze van elkaar leren. De vakmensen ervaren dat zij minder toekomen aan de uitoefening van hun vakmanschap.

Referentie Zinsmeister, J., van Middelkoop, D., & van den Berg, L. (2022). Vakmensen over flexwerk: een ondermijnende relatie? Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 38(1), 39-58. https://doi.org/10.5117/TVA2022.1.004.ZINS
Gepubliceerd door  CAREM 1 april 2022