The Work Lab

Ruimte geven en ruimte nemen

een verkenning van de professionele ruimte van docententeams in het HBO

Rapport

In het paper verkennen we de perceptie van de ervaren professionele ruimte van docenten (Pelletier et al. 2002, 2009, zie ook Fruytier et al. 2011). Het bieden van professionele ruimte aan docenten wordt in toenemende mate gezien als een effectieve manier om het studiesucces van studenten in het hoger (beroeps)onderwijs te verbeteren (Vermeulen 2012, Kessels 2012). In de wetenschappelijke literatuur bestaat een brede overeenstemming over de doorslaggevende rol die docenten spelen bij de totstandkoming van kwalitatief hoogwaardig onderwijs (Biesta 2015) en studiesucces (Marzano 2003, Hattie 2008).

Uit eerder onderzoek van het lectoraat HRM blijkt dat de ervaren professionele ruimte van docententeams in het HBO beperkt is. Docenten ervaren dat ze weinig professionele ruimte krijgen, maar lijken ook maar in zeer beperkte mate ruimte te ‘nemen’ of autonomie te claimen.

Dit lijkt voort te komen uit aan de ene kant een opvatting van het docentschap als een solistisch beroep en aan de andere kant een ervaren gebrek aan institutionele steun met betrekking tot de autonomie van docententeams. (van Middelkoop & Meerman 2014, zie ook Kessels et al. 2012, Vermeulen 2012).

Op basis van dit eerdere onderzoek is tussen oktober 2015 en april 2016 een actieonderzoek uitgevoerd binnen drie docententeams aan twee HBO instellingen. In de presentatie en het paper beantwoorden we op basis van dit onderzoek de volgende onderzoeksvraag:

Welke percepties hebben HBO-docenten over de professionele ruimte van het eigen docententeam?

Referentie van Middelkoop, D., & Horsselenberg, P. (2018). Ruimte geven en ruimte nemen: een verkenning van de professionele ruimte van docententeams in het HBO. Paper presented at HRM lectoren congres, Deventer, Netherlands.
Gepubliceerd door  CAREM 9 november 2018