The Work Lab

Onbedoelde neveneffecten van systeem maken bijstand onnodig stressvol en ongenaakbaar

Artikel

Onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam Sandra Bos en Judith Elshout beschrijven drie tijdelijke maatregelen van de gemeente Amsterdam om de arbeidsparticipatie van bijstandsgerechtigden te vergroten.

Dit ‘experiment met de bijstand’ ondersteunt het streven naar sociale rechtvaardigheid, maar de weerbarstige praktijk en het hardnekkige systeem vormen obstakels voor daadwerkelijke uitstroom naar werk en een minder stressvol en onzeker bijstandsbestaan in de verzorgingsstad.

Referentie Bos, S., & Elshout, J. (2021). Onbedoelde neveneffecten van systeem maken bijstand onnodig stressvol en ongenaakbaar. Bewogen Stad, (5), Article 5. https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fjolly-cliff-049d7c603.1.azurestaticapps.net%2Fonbedoelde-neveneffecten%2F&data=05%7C01%7Ch.selling%40hva.nl%7Cb100d13e546349f260df08dad770e2db%7C0907bb1e21fc476f884302d09ceb59a7%7C0%7C0%7C638059177077168320%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2BJ7Jc49MzbG%2BgJOuGfE65xM4VKpIsTZb2tFa4D0z5oU%3D&reserved=0
Gepubliceerd door  CAREM 16 november 2021

Publicatiedatum

nov 2021

Publicaties:

Research database