The Work Lab

Meedoen in Nieuw-West

Verslag

Deze publicatie is de eerste in een reeks van het project 'Collectief aan de slag met participatie' van het fieldlab Nieuw-West, een onderdeel van het speerpunt Urban Management van de Hogeschool van Amsterdam.

De CBS cijfers laten zien dat het aantal bijstandsgerechtigden eerder toe- dan afneemt ondanks de economische groei. Ze laten ook zien dat er elke dag meer onzekere banen en flexibele contracten bijkomen. In aanvulling op de cijfers doet deze publicatie verslag van een onderzoek naar de manier waarop mensen leven en samen leven. Vanuit het perspectief van de bewoners worden de participatie en de participatiemogelijkheden beschreven van een deel van de samenleving: de bewoners van Amsterdam Nieuw-West met een onzekere arbeidsmarktpositie. Het zijn mensen die werken, in loondienst of zelfstandig, en daarvoor een minimuminkomen verwerven, het zijn uitkeringsgerechtigden en mensen zonder uitkering of inkomen waaronder vrouwen en jongeren. Daarmee gaat participatie over betaald en onbetaald werken, over zorgen en onderwijs volgen. Samen met het stadsdeel zijn we op zoek gegaan om antwoord te krijgen op de vragen wat bewoners zoal verstaan onder participatie, wat ze belemmert en welke mogelijkheden zij zien om het stadsdeel voor hen leefbaar te houden en te maken. De bewoners noemen kleine verbeteringen die snel zijn in te voeren. Zij stellen ook de grote vraagstukken aan de orde over de verdeling van werk en inkomen, de verantwoordelijkheid daarvoor en de rol van de overheid daarin.

De HvA draagt met het speerpunt Urban Management bij aan het oplossen van grootstedelijke vraagstukken. Urban Management staat voor een multidisciplinaire aanpak en is georganiseerd in fieldlabs. Deze publicatie komt voort uit de activiteiten van het field lab Nieuw West. De schrijvers zijn werkzaam bij het lectoraat gedifferentieerd HRM van Carem, Centre for Applied Research on Economics and Management van de faculteit Business en Economie.

Referentie Ballafkih, H., Zinsmeister, J., Meerman, M., & Bay, N. (2016). Meedoen in Nieuw-West. Hogeschool van Amsterdam, Urban Management.
Gepubliceerd door  CAREM 1 januari 2016

Publicatiedatum

jan 2016

Auteur(s)

Martha Meerman

Publicaties:

Research database