The Work Lab

We Match

In teamverband werken aan skills voor de toekomst

Project

De arbeidsmarkt is volop in beweging. Deze beweging vraagt om de ontwikkeling van andere skills van werknemers. Dit roept vragen op voor zowel vakmensen als de organisaties waarbinnen zij werken. Vragen rond de match tussen de nu aanwezige skills en de in 2025 gevraagde skills van middelbaar opgeleide vakmensen, en vragen rond de manier waarop deze vakmensen in teamverband werken aan de ontwikkeling van hun skills.

Het project We Match onderzoekt deze vragen en ondersteunt vanuit de onderzoeksgroep Teamprofessionalisering bij de beantwoording van deze vragen.

Aanleiding

Vakmensen vormen de ruggengraat van onze economie en van veel organisaties. Zij hebben het contact met de klant of ze werken juist achter de schermen aan het draaiende houden van vitale systemen en processen. Vanwege technologische ontwikkelingen veranderen de eisen die worden gesteld aan de skills van vakmensen.

Doel

In het project We Match, een deelproject van het programma House of Skills, ondersteunen wij teams van middelbaar opgeleide vakmensen bij de versterking van toekomstbestendige skills, en onderzoeken we hoe organisaties teams van professionals effectiever kunnen ondersteunen.

Projectbeschrijving

Via actie-onderzoek worden teams van professionals bestudeerd en ondersteund. Bij We Match zijn deze teams zelf aan zet bij zowel de vormgeving als de invulling van de eigen ontwikkeling. Doordat de teamleden gezamenlijk werken aan hun skills, wordt ook het functioneren van de teams zelf versterkt.

Gedurende een jaar doorloopt het team in drie fasen een ontwikkeltraject. Het team wordt daarin begeleid door trainers en onderzoekers van het lectoraat gedifferentieerd HRM. Waar nodig kan het team of de organisatie aanvullende specifieke expertise op het gebied van professionalisering en teamontwikkeling inschakelen. De beproefde We Match-aanpak is de afgelopen jaren door het lectoraat ontwikkeld en aangescherpt op basis van diverse succesvolle trajecten met teams in het mbo en hbo.

Verbinding met het onderwijs

Afstudeerders zijn betrokken bij de verzameling van data en de analyse van deelonderwerpen van We Match.

Projectpartners

- House of Skills
- Gemeente Amsterdam
- James

House of Skills

Dit project is een deelproject van House of Skills. House of Skills is een samenwerkingsverband, onder leiding van de gemeente Amsterdam, en 16 betrokken partners met als doel duurzame inzetbaarheid te creëren voor de lager- en middelbaar opgeleide beroepsbevolking in de Metropoolregio Amsterdam.

Het House of Skills richt zich op een inclusieve arbeidsmarkt waar voor iedereen plaats is. Hiervoor is het essentieel dat de huidige en toekomstige beroepsbevolking de mogelijkheden heeft en krijgt om zich tijdig én regelmatig te ontwikkelen.

Lees meer over House of Skills

Gepubliceerd door  CAREM 16 mei 2019

Project Info

Startdatum 01 jan 2018
Einddatum 01 sep 2019

Contact

Marcel van Maanen