The Work Lab

Samen zorgen in de wijk

Hoe kunnen zorgvragen in de wijk én mensen die op een waardevolle manier willen participeren gevonden en verbonden worden?

Project

Op bijna alle niveaus in de zorgsector zijn de afgelopen jaren grote tekorten ontstaan. Bij het zoeken naar oplossingen voor dit probleem kijken we naar de situatie met de wijk als uitgangspunt. In de wijk wonen mensen met zorgvragen én mensen die op een waardevolle manier in de samenleving willen participeren.

De vraag is hoe deze stakeholders aan elkaar gekoppeld kunnen worden om tot een oplossing van de huidige situatie te komen. Daarnaast is er een belangrijke rol voor wat we ‘proactieve collectiviteiten’ noemen: lokale netwerken of organisaties van mensen die de wijk goed kennen en hun lokale kennis voor de wijk willen inzetten.

In het najaar van 2017 is de onderzoeksgroep Arbeid in transitie van de Hogeschool van Amsterdam gestart met het onderzoeksproject Samen zorgen in de wijk. Dit project maakt deel uit van het regionale samenwerkingverband House of Skills.

Doel

De matching van skills van mensen in de wijk met de benodigde zorg in de wijk staat centraal. Dit is een experimenteel project, waarin we vanuit een nieuw perspectief (de wijk) kijken naar het matchingsprobleem.

De verschillende partners binnen House of Skills die zich met scholing rond zorg bezighouden, kunnen hierbij een rol spelen. Met het volgen van opleidingen kunnen de werknemers meer doen om hun skills en vaardigheden te onderhouden, maar ook om hun ‘match’ met de arbeidsmarkt in de zorg te vergroten.

Tegelijk is er ook ruimte voor oplossingen van proactieve collectiviteiten in de wijk, die op innovatieve en bij de lokale context passende manieren aan de slag gaan met dit vraagstuk. Het uiteindelijke doel van Samen zorgen in de wijk is om in drie jaar toe te werken naar een systemische aanpak van nieuwe arbeidsrelaties in de lokale zorg, waarbij de proactieve collectiviteiten een belangrijke rol vervullen.

Projectbeschrijving

Vanaf het najaar van 2017 zijn de onderzoekers gaan bouwen aan de basis van het onderzoek. Hiervoor was een gedegen verkenning nodig op drie niveaus:

1. Sectorverkenning
2. Inventarisatie initiatieven in de wijken
3. Doelgroepverkenning

Na deze inventarisaties en verkenningen is een vervolgplan gemaakt. Het project richt zich nu in eerste instantie op de Amsterdamse stadsdelen Nieuw-West en Zuidoost. In deze wijken worden met lokale partners experimenten vormgegeven.

Resultaten

Beoogde resultaten:

  • Een beproefd concept inclusief een advies voor een nieuw arbeidsmarktmodel in de zorg.

Verbinding met het onderwijs

Het belang van de HvA als onderwijsinstelling impliceert dat studenten betrokken worden in het project. In 2017-2018 hebben vier studenten binnen dit deelproject hun afstudeeronderzoek gedaan, vanuit de opleidingen Bedrijfskunde MER, Ergotherapie en het schakelprogramma (premaster) Sociologie & Organisatiewetenschappen.

Ook hebben studenten meegeholpen met dataverzameling binnen een bestaande module in het programma van Bedrijfskunde MER. Vanaf februari 2019 bieden wij opnieuw afstudeeropdrachten aan. Resultaten uit het onderzoek worden in het onderwijs verwerkt.

House of Skills

Dit project is een deelproject van House of Skills. House of Skills is een samenwerkingsverband, onder leiding van de gemeente Amsterdam, en 16 betrokken partners met als doel duurzame inzetbaarheid te creëren voor de lager- en middelbaar opgeleide beroepsbevolking in de Metropoolregio Amsterdam.

Het House of Skills richt zich op een inclusieve arbeidsmarkt waar voor iedereen plaats is. Hiervoor is het essentieel dat de huidige en toekomstige beroepsbevolking de mogelijkheden heeft en krijgt om zich tijdig én regelmatig te ontwikkelen.

Lees meer over House of Skills

Gepubliceerd door  CAREM 1 april 2020

Project Info

Startdatum 01 okt 2017
Einddatum 01 jun 2020