The Work Lab

Digitaal spreekuur onderzoek

Voor wie?

Studenten en docenten van de opleiding BK en HRM.

Deze week nog geholpen worden?

Meld je dan aan vóór 13:00 op dinsdagen via het online formulier.

Met welke vragen kun je terecht?

Je kan terecht bij het spreekuur bij inhoudelijke vragen over je onderzoeksopzet (probleemstelling, onderzoeksvragen, methode, theorie) en met vragen over onderzoek doen op afstand. Het spreekuur is altijd adviserend, beslissingen over je onderzoeksopzet neem je altijd in afstemming met je begeleider vanuit school.

Met welke vragen kun je niet bij ons terecht?

Het spreekuur is er niet om te beslissen over het onderzoeksdesign of het definitief bepalen van de onderzoeksvraag, de mogelijke vertraging van het onderzoek en de consequenties daarvan. Daarvoor kan je met je eigen begeleider vanuit school contact opnemen.

Het spreekuur is er ook ook niet voor vragen over een verschil van mening met je begeleider of problemen tijdens het onderzoeksproces. Daarvoor kan je met de coördinator vanuit school contact opnemen.

Gepubliceerd door  CAREM 5 oktober 2020