The Work Lab

Digitaal spreekuur onderzoek

[English version below]

Voor wie?

Studenten en docenten van de opleiding BK en HRM.

Deze week nog geholpen worden?

Meld je dan aan vóór 17:00 op dinsdagen via het online formulier. Tijdens schoolvakanties kan het langer duren.

Met welke vragen kun je terecht?

Je kan terecht bij het spreekuur bij inhoudelijke vragen over je onderzoeksopzet (probleemstelling, onderzoeksvragen, methode, theorie) en met vragen over onderzoek doen op afstand. Het spreekuur is altijd adviserend, beslissingen over je onderzoeksopzet neem je altijd in afstemming met je begeleider vanuit je opleiding.

Met welke vragen kun je niet bij ons terecht?

Het spreekuur is er niet om te beslissen over het onderzoeksdesign of het definitief bepalen van de onderzoeksvraag, de mogelijke vertraging van het onderzoek en de consequenties daarvan. Daarvoor kan je met je eigen begeleider vanuit school contact opnemen.

Het spreekuur is er ook ook niet voor vragen over een verschil van mening met je begeleider of problemen tijdens het onderzoeksproces. Daarvoor kan je met de coördinator vanuit school contact opnemen.

Digital Consultation on Research

Do you have questions about your research during your studies, for instance during your thesis? Then you can make use of the digital consultation offered by The Work Lab, a research group of AUAS.

The consultation is intended for questions about your research design (problem statement, research questions, method, theory), or the analysis of your data.

The consultation is not meant for questions about possible delay of your research project and the consequences thereof. For this you can contact your teacher or supervisor. The consultation is always advisory. You always make decisions about your research in close coordination with your teacher/ supervisor.

If you would like to use this, then enter your phone number and, if available, MS Teams name. If you register by Tuesday at the latest, you will be contacted that same week for a digital appointment with one of the researchers of The Work Lab. During school holidays it may take longer.

Gepubliceerd door  CAREM 7 september 2023