The Work Lab

dhr.  Drs. A. Zijlstra (Arthur)

Onderzoeker
Telefoon:
0621158347
Email:
a.zijlstra@hva.nl
Werkadres:
Wibauthuis, Wibautstraat 3b, 1091 GH Amsterdam
Postadres:
Postbus 814,1000 AV Amsterdam
Kamernummer:
A7.32
Expertise:
Filosofie| Sociologie| Maatschappelijk verantwoord ondernemen| Leren en professionaliseren| Kwalitatief onderzoek ǀ (Bedrijfs)ethiek en arbeid(sethos)
Afwezig:
Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag

Ga naar HvA Research Database

Arthur Zijlstra is sinds 2009 verbonden aan het lectoraat gHRM. Hij doet daar onderzoek op het gebied van Leren en professionaliseren. In januari 2011 is een afg projectesloten over professionalisering van hbo-docenten in een economisch domein. Daarna heeft hij zich o.a. bezig gehouden met professionalisering in de financiële sector. Momenteel werkt hij aan een project waarin een samenhangende beschrijving wordt gegeven van de concepten die in de onderzoeksprojecten van het lectoraat gebruikt worden. Daarnaast is hij docent sociologie en wetenschapsfilosofie bij de premasteropleiding Sociologie van de arbeid bij de opleiding HRM.

Sinds 2005 is hij als gastdocent verbonden aan de Faculteit Sociologie van de Staatsuniversiteit van St. Petersburg, mede verantwoordelijk voor de masteropleiding Global Sociology: Comparative Perspectives. Sinds de jaren 90 heeft hij een wijdvertakt netwerk opgebouwd in de universitaire wereld van St. Petersburg. Daarnaast verzorgde hij lezingen en colleges in o.a. Wenen, Boedapest, Helsinki en Moskou.

Hij is bezig met een promotie-onderzoek in de filosofie over de crisis in de zelflegitimatie van de moderniteit (met een focus op Niklas Luhmann, Herman Dooyeweerd, Semjon Frank en Charles Taylor) aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zijn academische discipline is de wijsbegeerte, met een focus op sociale filosofie en sociale theorie. Hij is gastlid van de Onderzoeksgroep Modernity Contested van de Radboud Universiteit, de Vereniging voor Chr. Filosofie en de St. Vrienden van St. Petersburg (general secretary).

Ga naar HvA Research Database
Ga naar HvA Research Database