The Work Lab

  dr. S.B. Bos (Sandra)

Senior Onderzoeker en Projectleider
Email:
s.bos@hva.nl
Werkadres:
Wibauthuis, Wibautstraat 3b, 1091 GH Amsterdam
Postadres:
Postbus 2171,1000 CD Amsterdam
Expertise:
Stedelijke ontwikkeling & Stadsgeschiedenis
Social media:
Website:
Lectoraat Coördinatie Grootstedelijke Vraagstukken
Ga naar HvA Research Database

Sandra Bos (1967) is gepromoveerd als historicus op de geschiedenis van de sociale zekerheid in Nederland en andere Europese landen (1998). Na haar promotie ruilde ze haar baan als onderzoeker bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis & Vrije Universiteit in voor een functie als beleidsadviseur bij het Ministerie van VROM/Wonen. Van 2003 tot 2007 was Bos werkzaam voor de Verenigde Naties in Nairobi (Kenia) op het terrein van stedelijke milieuproblematiek (UNEP, UN-HABITAT).

Na haar terugkeer ging ze binnen het ministerie aan de slag bij de 40 wijkenaanpak met als portefeuille ‘bewonersparticipatie’. Via de wijkaanpak kwam Bos in 2009 terecht bij de HvA, een belangrijke partner in de Amsterdamse wijkaanpak. Hier zette ze BOOT Oost (Buurtwinkel voor Onderzoek, Onderwijs en Talentontwikkeling) op, werkte mee aan de nieuwe bacheloropleiding Bestuurskunde en ontwikkelde de master Urban Management, waar ze jarenlang leiding aangaf.

Bos was van 2019-2022 gedetacheerd bij de Fac. Business en Economie als projectleider van het Amsterdamse Experiment met de bijstand. Daarnaast is ze sinds 2021 directeur van Stichting Burennetwerk.

Bos is geïnteresseerd in de Urban Commons als historisch fenomeen, maar ook als actueel concept binnen de stedelijke samenleving. Ze is projectleider van het Lab: Urban Commons binnen het Europese platform van hogescholen U!REKA. U!REKA Lab: Urban Commons – urcommons (urekalab.com).

Vanaf januari 2023 is ze weer verbonden aan het lectoraat Coördinatie Grootstedelijke Vraagstukken (oa met het thema Urban Commons) en het Centre of Expertise of Urban Governance and Social Innovations.

Ga naar HvA Research Database
Ga naar HvA Research Database