The Work Lab

Over The Work Lab

De wereld van werk verandert. Bestaande economische uitgangspunten staan in toenemende mate ter discussie en invullingen van en opvattingen rond werk veranderen, mede onder invloed van technologische, maatschappelijke en ecologische ontwikkelingen.

The Work Lab doet onderzoek naar de gevolgen van deze economische transformatie voor professionals in teams, de vormgeving en inrichting van organisaties en human capital op de arbeidsmarkt en in de samenleving.

The Work Lab geeft niet alleen inzicht in de effecten van de economische transformatie, maar geeft professionals ook de interventies in handen om op ene goede manier om te gaan met en in te spelen op deze verandering. We creëren impact door deze interventies samen met het werkveld en met de toekomstige professionals in het hoger beroepsonderwijs te ontwikkelen en te implementeren.

De meer dan 15 actiegerichte onderzoekers van The Work Lab zijn naast hun werk in het onderzoekscentrum ook actief in het onderwijs van de faculteit Business & Economie van de Hogeschool van Amsterdam. Met expertise op het onder andere het gebied van teamprofessionalisering, duurzame inzetbaarheid, verandermanagement, skills van werknemers zijn zij – altijd in nauwe samenwerking met de professionals uit de praktijk – in staat om inzicht, interventies en impact te realiseren rond vraagstukken rond de economische transformatie.

Gepubliceerd door  CAREM 28 augustus 2020