The Work Lab

Kenniskring Wendbaar Organiseren

The Work Lab vormt op het thema ‘wendbaar organiseren’ een netwerk van organisaties, aangevuld met studenten en docenten van de Hogeschool van Amsterdam. Het doel van de kenniskring is het creëren en bespreken van nieuwe inzichten en het doorvoeren van verbeteringen op basis van praktijkgericht onderzoek. Voorbeelden van onderzoeksthema’s zijn het verminderen van werkdruk, de invoering van het hybride werken, betere samenwerking over afdelingen heen en versterking van werkplek-leren.

Kenniskring 2019

Deelnemers Kenniskring


Deelnemen aan de kenniskring

Bent u geïnteresseerd om namens uw organisatie deel te nemen aan dit netwerk? En heeft u daarbij een vraagstuk waar onze afstudeerders hun tanden in kunnen zetten?

Ons aanbod:

  • Een afstudeerder doet gedurende 20 weken fulltime (actie)onderzoek naar een vraagstuk binnen uw organisatie.
  • Een gespecialiseerde docent/onderzoeker begeleidt de afstudeerder vanuit de Hogeschool van Amsterdam.
  • Afstudeerders leveren een onderzoeksrapport op met een onderbouwd advies en implementatieplan.
  • Tussendoor organiseren wij kennisdeelsessies met de andere organisaties uit de kenniskring

Wilt u meer weten?

  • Tjebbe Verwest, docent-onderzoeker opleiding Human Resource Management
  • Wouter Smit, docent-onderzoeker opleiding Bedrijfskunde

Gepubliceerd door  CAREM 19 april 2022