Hogeschool van Amsterdam

The Work Lab

Praktijkvraagstukken bij organisatieveranderingen

The Work Lab vormt op het thema wendbaar organiseren een netwerk van opdrachtgevers en hun organisaties, studenten en docenten van de Hogeschool van Amsterdam. Daarbij dragen we bij aan het vermeerderen van kennis en inzicht door middel van praktijkgericht onderzoek We richten ons daarbij voornamelijk op oplossingsmogelijkheden voor praktijkvraagstukken bij organisatieveranderingen.

Onderzoeksthema's

We verrichten praktijkgericht onderzoek naar een vijftal thema’s:

• Organisatieverandering en implementatie
• Teamprestaties
• Strategische personeelsplanning
• Welbevinden van medewerkers
• Impact van digitalisering op werk

Dit levert deelnemende organisaties niet alleen nieuwe kennis en inzichten op over hun eigen organisatie, maar ook over andere, vergelijkbare organisaties door middel van inspirerende bijeenkomsten en het uitwisselen van ervaringen.

Het netwerk sluit nauw aan bij het reguliere onderwijs van de verschillende betrokken HvA-opleidingen Bedrijfskunde, Human Resource Management en Bestuurskunde.

Voor studenten met affiniteit met onderzoek

Wij bieden (excellente) studenten, die affiniteit hebben met onderzoek en met organisatievraagstukken, een unieke kans om in hun afstudeeronderzoek hun kwaliteiten te laten zien aan opdrachtgevers met hoge verwachtingen.

Studenten krijgen extra begeleiding van hun afstudeerbegeleiders en feedback van meerdere docenten, niet alleen op hun onderzoek, maar ook op presentatievaardigheden en professionaliteit.

Eigen onderzoeksvraag onderbrengen bij The Work Lab

Is uw organisatie geïnteresseerd om onderzoek te laten doen naar een thema dat past bij The Work Lab? Dan nodigen we u uit om contact met ons op te nemen. Ons aanbod:
• Een afstudeerder doet gedurende 20 weken fulltime onderzoek naar een actueel organisatorisch vraagstuk bij uw organisatie.
• Een gespecialiseerde docent/onderzoeker begeleidt de afstudeerder vanuit de Hogeschool van Amsterdam, een bedrijfsbegeleider vanuit de opdrachtgevende organisatie.
• Afstudeerders leveren een onderzoeksrapport op met een onderbouwd advies en implementatieplan.

Wilt u meer weten?

Neem dan contact op met Tjebbe Verwest of Wouter Smit.

Gepubliceerd door  CAREM 6 oktober 2020